Kategória E1 - materské školy

1. Strom zdravia - MŠ Kurov
2. SABI mlyn - MŠ Šášová
3. SABI páv - MŠ Uzovce
4. SABI košík plný zdravia - MŠ cirkev.Bl.P.P.Gojdiča, Bernoláková, Prešov
5. Combine Harvester - MŠ Lipovce
6a. Sabimák - Špeciálna MŠ Opatov.cesta, Košice
6b. Čarobaba - Špeciálna MŠ Opatov.cesta, Košice