Kategória E

E – Výtvor z výrobkov SABI (voľná tvorba)

 

E1 – Materské školy

1. KOLAČKOV - SABIKOVÁ KOCKA

2. ŠAŠOVÁ - ANANÁS

3. LIPOVCE - VÁZA

4. KUROV - SABIKURIÉR BOCIAN

5. PREŠOV, HABURSKÁ - DOM SO SRDCOM

6. CMŠ ĽUTINA - DANKA A JANKA

 

E2 – Základné školy

1. ZŠ UZOVCE - SABÁČIK INTEGRÁČIK

2. SPOJENÁ ŠKOLA BJ - VIANOČNÝ STROMČEK 

3. CZŠ RAŽŇANY - TRUHLICA

4. ZŠ GIRALTOVCE - PIPI DLHÁ PANČUCHA

5. ZŠ S.N.V. - STOLČEK PRESTRI SA

6. SŠ MATICE SLOVEN. PREŠOV - SABI PREDAJŇA