Výhry

Výhry

A : kategória – Zber hliníkových viečok z výrobkov SABI                                    
        Konečné poradie
                                     
A1 – zariadenia do 200 žiakov hodnota   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PRE Školu
Nákupná poukážka(elektro, školské a in. potreby)
350                                
300                                
250                                
PRE koordinátora
Nákupná poukážka MILK-AGRO + 1ks receptár Milk-Agro
35                                
30                                
25                                
PRE najusilovnejších žiakov Notebook 1 KS                                
PRE najusilovnejších žiakov školský atlas sveta 10 KS                                
Účasť na INTEGRÁCII 2011 - Slnko svieti pre všetky deti rovnako 90 žiakov                                
                                     
                                     
A2 – zariadenia nad 201 žiakov hodnota     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PRE Školu 400                                
Nákupná poukážka 350                                
(elektro, školské a in. potreby) 300                                
PRE koordinátora 40                                
Nákupná poukážka 35                                
Nákupná poukážka MILK-AGRO + 1ks receptár Milk-Agro 30                                
PRE najusilovnejších žiakov Notebook 1 KS                                
PRE najusilovnejších žiakov školský atlas sveta 10 KS                                
Účasť na INTEGRÁCII - svieti pre všetky deti rovnako /2011 90 žiakov                                
                                     
                                     
B: kategória – Zber tetrapaku z čerstvého mlieka SABI                                    
        Konečné poradie
                                     
B1 – zariadenia do 200 žiakov hodnota     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PRE Školu 350                                
Nákupná poukážka 300                                
(elektro, školské a in. potreby) 250                                
PRE koordinátora 35                                
Nákupná poukážka 30                                
(maloobchodná sieť MILK-AGRO) 25                                
PRE najusilovnejších žiakov Notebook 1 KS                                
PRE najusilovnejších žiakov školský atlas sveta 10 KS                                
Účasť na INTEGRÁCII - svieti pre všetky deti rovnako /2011 90 žiakov                                
                                     
                                     
                                     
B2 – zariadenia nad 201 žiakov hodnota     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PRE Školu 400                                
Nákupná poukážka 350                                
(elektro, školské a in. potreby) 300                                
PRE koordinátora 40                                
Nákupná poukážka 35                                
(maloobchodná sieť MILK-AGRO) 30                                
PRE najusilovnejších žiakov Notebook 1 KS                                
PRE najusilovnejších žiakov školský atlas sveta 10 KS                                
Účasť na INTEGRÁCII - svieti pre všetky deti rovnako /2011 90 žiakov                                
                                     
C: kategória – Výtvor z výrobkov SABI (voľná tvorba)                                    
        Konečné poradie
                                     
C - platí bez obmedzenia pre všetky školy hodnota     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PRE Školu 250                                
Nákupná poukážka 200                                
(elektro, školské a in. potreby) 150                                
PRE koordinátora 30                                
Nákupná poukážka 25                                
(maloobchodná sieť MILK-AGRO) 20                                
PRE najusilovnejších žiakov školský atlas sveta 10 KS                                
Účasť na INTEGRÁCII - svieti pre všetky deti rovnako /2011 90 žiakov                                
                                     
                                     
D: Odber mliečnych výrobkov SABI školou v €/prepočet na jedného žiaka       Konečné poradie
                                     
D - platí pre zmluvných partnerov MILK-AGRO s.r.o. hodnota     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PRE Školu 3000 g                                
EXTRA BONUS V KATEGÓRII A a B - 2000 g                                
Na konci súťaže pripočítame naviac g- viečka a tetrapak 1000 g                                
PRE Školskú jedáleň 200                                
Nákupná poukážka 150                                
(elektro a in.potreby pre jedáleň) 100                                
                                     
                                     
E: kategória – Hymna súťaže s MILK-AGROM (voľná tvorba)                                    
        Konečné poradie
                                     
E - platí bez obmedzenia pre všetky školy hodnota     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PRE Školu 60                                
Výrobky SABI na Deň mlieka 50                                
  40                                
PRE koordinátora 30                                
Nákupná poukážka MILK-AGRO + 1ks receptár Milk-Agro 25                                
  20                                
PRE najusilovnejších žiakov školský atlas sveta 10 KS                                
Účasť na INTEGRÁCII - svieti pre všetky deti rovnako /2011 90 žiakov                                
                                     
F: Integárcia 2011 - mliečny výrobok "INTEGRÁČIK"                                    
        Konečné poradie
                                     
F - platí bez obmedzenia pre všetky školy hodnota     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PRE Školu 60                                
Výrobky SABI na Deň mlieka 50                                
  40                                
PRE koordinátora 30                                
Nákupná poukážka MILK-AGRO + 1ks receptár 25                                
  20                                
PRE najusilovnejších žiakov školský atlas sveta 10 KS                                
Účasť na INTEGRÁCII - svieti pre všetky deti rovnako /2011 90 žiakov                                
Prekvapenie od organizátora súťaže 10 žiakov                                
Návšteva výrobného závodu MILK-AGRO Sabinov + balíček 30 žiakov