Kategória B2

Kategória B2 - Zber tetrapaku z čerstvého mlieka SABI
v prepočte na jedného žiaka

(zariadenia od 51 do 150 žiakov)

Počet registrovaných zariadení: 75

  ID Názov a sídlo školy Počet
žiakov
Tetrapak
SABI
Tetrapak SABI
na žiaka

Top 10 - Konečné výsledky

1. 4 Základná škola s materskou školou Torysa
Torysa 26, Torysa
94 286000 3042.55
2. 324 Základná škola, Ľutina
Ľutina 4, Ľutina
125 378600 3028.80
3. 229 ZŠ s MŠ Rožkovany
Rožkovany 190, Rožkovany
61 165000 2704.92
4. 19 Materská škola Ul. Švermova č. 1, Sabinov
Ul. Švermova č. 1, Sabinov
111 284000 2558.56
5. 88 Evanjelická materská škola
Námestie legionárov 3, Prešov
67 142200 2122.39
6. 30 Základná škola
Uzovské Pekľany 67, Uzovské Pekľany
53 111300 2100.00
7. 28 Základná škola s materskou školou Lipovce
Lipovce 125, Lipovce
92 192930 2097.07
8. 168 CZŠ s MŠ bl. P.P.Gojdiča
Bernolákova 21, Prešov
123 242800 1973.98
9. 66 Materská škola
gen.Svobodu č.744/33, Svidník
106 200000 1886.79
10. 52 Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ražňany
Ražňany 240, Ražňany
63 102333 1624.33

ďalšie poradie

11. 221 ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany
Školská 20, Margecany
150 222500 1483.33
12. 11 Materská škola
Kpt. Nálepku 7, Lipany
125 175000 1400.00
13. 56 Materská škola
Námestie sv. Martina 80, Lipany
124 139050 1121.37
14. 155 ZŠ vo Fričovciach pre 1.-4. ročník
Fričovce 21, Fričovce
56 52000 928.57
15. 83 Materská škola Třebíčska 1839/13
Třebíčska 1839/13, Humenné
140 116820 834.43
16. 218 Materská škola
Pod lesíkom 30, Šarišské Michaľany
83 67960 818.80
17. 159 Základná škola s materskou školou Nižný Slavkov
72, Nižný Slavkov
133 78000 586.47
18. 205 SABINKA
Sabinovská 22/A, Prešov
137 62000 452.55
19. 248 Materská škola, Družstevná 506, Strážske
Družstevná 506, Strážske
94 40000 425.53
20. 75 Materská škola
Komenského 1964/11, Trebišov
100 40000 400.00
21. 97 Materská škola
Ul. 8. mája 500/56, Svidník
110 40000 363.64
22. 154 Základná škola s materskou školou Sedlice
Sedlice 3, Sedlice
138 43733 316.91
23. 157 ZS Košická Belá
Košická Belá 235, Košická Belá
77 16000 207.79
24. 226 Súkromná materská škola Elba
Kpt. Nálepku 2, Sobrance
66 1300 19.70
25. 24 Spojená škola
Kukorelliho 552, Hanušovce nad Topľou
108    
26. 26 Základná škola Kysak
Kysak 210, Kysak
148    
27. 54 Materská škola
Hlavná 117, Gelnica
80    
28. 118 Základná škola Dubovica
374, Dubovica
52    
29. 124 MŠ Volgogradská, Prešov
Volgogradská 48, Prešov
92    
30. 137 Cirkevná materská škola bl. P. P. Gojdiča
Bernoláková 21, Prešov
105    
31. 142 Špeciálna základná škola
SNP 49, Krompachy
135    
32. 164 Materská škola
A. Sládkoviča 10, Veľký Šariš
135    
33. 181 Materská škola
Školôská 20, Margecany
55    
34. 195 Základná škola Víťaz
Víťaz 263, Víťaz
88    
35. 196 Základná škola Kojatice 84, 08232
Kojatice 84, Svinia
55    
36. 198 Súkromná obchodná akadémia
Petrovianska 34, Prešov
84    
37. 225 Základná škola Medzany
Medzany 182, Prešov
148    
38. 232 Materská škola
Slovenská 14, Spišská Nová Ves
60    
39. 264 Materská škola -Solivarská 51
Solivarská 51, Prešov
75    
40. 265 Materská škola
Brezovica 60, Brezovica
71    
41. 283 ZŠ s MŠ Kamenica, Základná škola
Kamenica 645, Kamenica
89    
42. 297 MŠ - 1 pri ZŠ Dostojevského 2616/25
Dostojevského 2267/27, Poprad
137    
43. 321 MŠ Štefánikova 49, 066 01 Humenné
Štefánikova 49, Humenné
89    
44. 328 Spojená škola
SNP 15, Sabinov
119    
45. 336 ZŠ s MŠ Bajerov
96, Bajerov
139    
46. 2 Materská škola
Kyjevská 14, Rožňava
132    
47. 35 Základná škola s materskou školou
308, Prakovce
78    
48. 58 ZŠ s MŠ Helcmanovce
Helcmanovce 41, HELCMANOVCE
150    
49. 78 Základná škola s materskou školou
Komenského 2, Spišský Hrhov
74    
50. 84 Materská škola Levoča
Železničný riadok 3, Levoča
82    
51. 122 Súkromná materská škola Elba
Kpt. Nálepku 2, Sobrance
66    
52. 149 SPŠ
Bardejovská 24, Prešov
146    
53. 150 SPŠ
Bardejovská 24, Prešov
146    
54. 175 Materská škola Ul. 17.novembra 42, Sabinov
17. novembra 42, Sabinov
130    
55. 202 Materská škola Ipeľská 10, Košice
Ipeľská 10, Košice
93    
56. 231 Základná škola Nižná Myšľa
Hlavná 346, Nižná Myšľa
68    
57. 239 Základná škola Kružlov
Kružlov 94, Kružlov
128    
58. 241 MŠ Budovateľská 8, Prešov
Budovateľská 8, Prešov
98    
59. 261 Materská škola vo Východnej
bez označenia č.715, východná
61    
60. 270 ZŠ s MŠ Nižný Slavkov
Nižný Slavkov 72, Nižný Slavkov
133    
61. 274 špeciálna základná škola
Kováčska 12, Gelnica
56    
62. 280 Školská jedáleň pri ZŠ
Školská 297, Jaklovce
144    
63. 286 Materská škola
Andreja Hlinku 1710/11, Strokpov
139    
64. 288 Gymnázium Štefana Moysesa
Školská 13, Moldava nad Bodvou
134    
65. 292 Gymnázium Gelnica
SNP 1, Gelnica
150    
66. 293 Gymnázium Gelnica
SNP 1, Gelnica
150    
67. 295 Špeciálna základná škola
Mirová 166/171, Svit
104    
68. 300 MŠ Mládežnícka 2 Košice - Šaca
Mládežnícka 2, Košice - Šaca
111    
69. 301 ZŠ Hrabské
42, Hrabské
55    
70. 302 Špeciálna základná škola
A. Sládkoviča 24, Žarnovica
56    
71. 303 Základná škola Cernina
Cernina30, Cernina
83    
72. 307 ZŠ s MŠ Mníšek nad Popradom
136, Mníšek nad Popradom
72    
73. 322 SZUŠ Hubošovce
Hubošovce 56, Hubošovce
124    
74. 334 ZŠ Východná
Školská 790, Východná
148    
75. 338 ZŠ s MŠ BUKOVCE 80
Bukovce 80, STROPKOV
80