Kategória D

Kategória D

D – Najlepší odberateľ SABI výrobkov

Vyhráva 20 školských zariadení, ktoré v termíne od 01.09.2016 do 30.04.2017 odoberú najviac „tovaru“ alebo „výrobkov SABI“ v prepočte na jedného žiaka...

  ID Názov a sídlo školy Počet žiakov Odber na žiaka

Víťazné školské zariadenia

1. 208 Základná škola
267, Breznica
20 187.73
2. 43 Stredná odborná škola technická
Volgogradská 1, Prešov
280 126.45
3. 171 Materská škola Šarišské Michaľany
Pod Lesíkom 19, Šarišské Michaľany
86 118.9
4. 104 Materská škola
Hlavná 136/3, Jakubovany
24 67.52
5. 19 Domov sociálnych služieb DÚHA
29. augusta č.4, Bardejov
22 63.93
6. 272 Materska škola Dubovica
48, Dubovica
37 62.79
7. 277 Materská škola
Štefánikova 49, Humenné
84 62.54
8. 62 Spojená škola, organizačná zložka základná
Centrálna 464, Svidník
207 61.02
9. 36 ZŠ s MŠ Kamenica - Základná škola
Kamenica 645, Kamenica
74 59.39
10. 217 Materská škola
MŠ Ul.darg.hrdinov 18, Humenné
100 57.16
11. 116 materská čkola Lúčka
77, Lúčka
22 54.59
12. 77 MŠ Záhradné
Tulčícka 265/4, Záhradné
40 53.15
13. 25 Materská škola
61, Brezovička
14 52.86
14. 133 Materská škola, gen.Svobodu
gen. Svobodu 744/33, Svidník
110 51.11
15. 252 Základná škola Nemcovce
Nemcovce 62, Kapušany
12 49.24
16. 167 Základná škola s materskou školou Torysa
Torysa 26, Torysa
84 48.08
17. 105 Základná škola
57, Demjata
40 46.44
18. 136 Materská škola,Družstevná 506, Strážske
Družstevná 506, Strážske
94 42.15
19. 26 Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany
Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany
429 23.83
20. 22 Základná škola, Československej armády 15
Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
540 23.02

Ďalšie poradie

21. 207 ZŠ s MŠ Rožkovany
Rožkovany 190, Rožkovany
62 20.77
22. 137 Základná škola s materskou školou Nižný Slavkov
72, Nižný Slavkov
124 19.66
23. 180 ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
Školská 28, Chminianska Nová Ves
383 18.67
24. 176 Gymnázium
Komenského 13, Lipany
399 12.83
25. 84 Materská škola
Mládežnícka 2, Košice - Šaca
91 12.79
26. 174 ZŠ Tomášikova 31 Košice
Tomášikova 31, Košice
560 12.55
27. 125 CSŠ - Cirkevná základná škola sv. Egídia Bardejov
Jiráskova 5, Bardejov
375 12.33
28. 85 Základná škola
Uzovské Pekľany 67, Uzovské Pekľany
57 11.05
29. 92 MŠ Budovateľská 8, Prešov
Budovateľská 8, Prešov
109 10.99
30. 279 Základná škola Cernina
Cernina 30, Cernina
86 10.67
31. 67 Základná škola v Kurime
Družstevná 222, Kurima
251 9.54
32. 215 Základná škola Grundschule- Medzev
Štóska 183, Medzev
420 9.4
33. 195 Základná škola s materskou školou, Školská 3, Poproč
Školská 3, Poproč
266 8.04
34. 157 Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497
Mníšek nad Hnilcom 497, Mníšek nad Hnilcom
216 7.52
35. 28 Z8kladná škola, Lipová 13, Spišská Nová Ves
Lipová 13, Spišská Nová Ves
346 7.26
36. 93 Cirkevná zakladna skola sv. Juraja
Sov.hrdinov 819/111, Svidnik
111 6.72
37. 262 ZŠ v Marhani
Marhaň 115, Marhaň
244 3.85
38. 51 ZŠ s MŠ Helcmnaovce
41, Helcmanovce
145 2.67
39. 37 Materská škola Ľubotice
Čsl. letcov 2, Ľubotice
94 2.35
40. 40 ZŠ s MŠ Maurerova14, Krompachy
Maurerova 14, Krompachy
358 1.7
41. 100 ZŠ s MŠ Plavnica
244, Plavnica
252 0.46
42. 265 ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom
Školská 3, Pavlovce nad Uhom
612 0.15