Kategória E

Výtvor musí obsahovať "ŠTVORLÍSTOK"

E1 – Materské školy

Výtvor z obalov výrobkov SABI (voľná tvorba): rozmery výtvoru = maximálna veľkosť (štandardný rozmer dverí) + označenie = štítok s identifikačnými údajmi ( názov, adresa, kontakt školy + súťažná katogória a názov výtvoru), musí byť dôkladne pripevnený k výtvoru. Jednotlivé diely výtvorov musia byť pevne spojené, aby vydržali manipuláciu s nimi.

odmeníme 5 najlepších + 1 špeciálnu MŠ

 

E2 – Základné a stredné školy

Výtvor z obalov výrobkov SABI (voľná tvorba): rozmery výtvoru = maximálna veľkosť (štandardný rozmer dverí) + označenie = štítok s identifikačnými údajmi ( názov, adresa, kontakt školy + súťažná katogória a názov výtvoru), musí byť dôkladne pripevnený k výtvoru. Jednotlivé diely výtvorov musia byť pevne spojené, aby vydržali manipuláciu s nimi.

odmeníme 5 najlepších + 1 špeciálnu ZŠ alebo SŠ

Posledný termín pre odovzdanie výtvorov je 31.03.2024