Kategória E

Výtvor z obalov výrobkov SABI
(voľná tvorba) - Víťazi

E1 – Materské školy

1. ZŠ a MŠ Kolačkov - Keď raz budem prváčikom
2. MŠ Uzovce - SABI Hraško
3. MŠ Habubrská - Krabica plná zdravia
4. MŠ Jurkovičová - Šálka s mliekom
5. ZŠ s MŠ Šarišské Michaľany - Hodiny zdravia

ŠŠ internátna TV - Veselá Veľká noc so SABI

 

E2 – Základné a stredné školy

1. ZŠ v Kračunovciach - SABI v rozkvete
2. ZŠ Giraltovce - Sabisiada
3. ZŠ a MŠ Pečovská N. V. - Aladínova zázračná SABI lampa
4. ZŠ a MŠ CHNV - Studňa plná mlieka
5. ZŠ Uzovské Peklaňy - SABI traktor

ŠZŠ Kraj. autistické centrum - Jogurťáčik SABI