Kategória B2

Kategória B2 - Zber tetrapaku z čerstvého mlieka SABI
v prepočte na jedného žiaka

(zariadenia od 51 do 150 žiakov)

Počet registrovaných zariadení: 63

  ID Názov a sídlo školy Počet
žiakov
Tetrapak
SABI
Tetrapak SABI
na žiaka

Top 10 - Konečné výsledky

1. 161 ZŠ s MŠ Kamenica - Základná škola
Kamenica 645, Lipany
78 970300 12439.74
2. 125 Základná škola s materskou školou Torysa
Torysa 26, Torysa
86 316000 3674.42
3. 99 CZŠ sv. Demetra
Ražňany 240, Ražňany
63 168000 2666.67
4. 173 MŠ 8. mája 5
Ul. 8. mája 500/56, Svidník
109 270000 2477.06
5. 59 Materská škola Švermova
Švermova č.1, Sabinov
110 229500 2086.36
6. 102 ZŠ s MŠ Rožkovany
Rožkovany 190, Rožkovany
64 131000 2046.88
7. 234 Evanjelická materská škola
Námestie legionárov 3, Prešov
66 125300 1898.48
8. 15 Základná škola Uzovské Pekľany
Uzovské Pekľany 67, Uzovské Pekľany
59 60000 1016.95
9. 154 Materská škola, gen. Svobodu 744/33, Svidník
gen. Svobodu 744/33, Svidník
111 111000 1000.00
10. 116 Materská škola
Námestie sv. Martina 80, Lipany
124 111100 895.97

ďalšie poradie

11. 36 MŠ- KPT. NÁLEPKU 7, LIPANY
Materská škola Kpt. Nálepku 7 LIpany, Lipany
125 110000 880.00
12. 182 SABINKA
Sabinovská, 22/A, Prešov
137 90000 656.93
13. 96 Základná škola s materskou školou Sedlice
Sedlice 3, Sedlice
142 80700 568.31
14. 41 ZŠ FRIČOVCE
Fričovce 21, Fričovce
54 22000 407.41
15. 22 Súkromná základná škola Levoča
Kláštorká 37, Levoča
72 13500 187.50
16. 231 Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany
Pod Lesíkom 19, Šarišské Michaľany
87 14000 160.92
17. 196 SŠI - Špeciálna základná škola
Levočská 22, Stará Ľubovňa
82 9200 112.20
18. 52 Materská škola, Štefánikova 49,066 01 Humenné
ŠAtefánikova 49, Humenné
86 820 9.53
19. 112 Základná škola s materskou školou Veľký Folkmar 328
Veľký Folkmar 328, Veľký Folkmar
101 168 1.66
20. 50 Základná škola Košická Belá 235
Košická Belá 235, Košická Belá
79 120 1.52
21. 4 Materská škola
Hlavná 117, Gelnica
80    
22. 13 Materská škola
Mládežnícka 2, Košice - Šaca
101    
23. 39 Základná škola Ostrovany
Ostrovany 250, Ostrovany
84    
24. 44 Základná škola Dubovica
Dubovica 190, Dubovica
62    
25. 46 Základná škola Podhorany
Podhorany 109, Podhorany
53    
26. 85 materská škola Solivarská 51,
Solivarská 51, Prešov5
52    
27. 88 MŠ Ľubotice
Čsl. letcov 2, Ľubotice
97    
28. 120 Základná škola Kojatice
Kojatice 84, Svinia
53    
29. 127 Materská škola
Slovenská 14, Spišská Nová Ves
66    
30. 135 Základná škola Kružlov
Kružlov č. 94, Kruzlov
123    
31. 149 Základná škola Medzany 182
Medzany 182, Presov
143    
32. 181 Základná škola s materskou školou, Mníšek nad Popradom 136
č. p. 136 , Mníšek nad Popradom
60    
33. 211 SRRZ - RZ pri Materskej škole Ipeľská 10, Košice
Ipeľská 10, Košice
91    
34. 215 Materská škola
60, Brezovica
66    
35. 218 Materská škola, Mierová 37/19, Humenné
Mierová 37/19, Humenné
64    
36. 262 Základná škola s materskou školou Orlov
Orlov č.5, Orlov
103    
37. 264 Materská škola
Čordákova 17, Košice
112    
38. 273 MŠ Budovateľská 8, Prešov
Budovateľská 8, Prešov
110    
39. 276 Rodičovské združenie pri Materskej škole Družicová 5
Družicová 5, Košice
138    
40. 277 Základná škola v Nižnom Mirošove
Bardejovská 358/9, Svidník
84    
41. 7 Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasia Hopku
J.Švermu 4, Michalovce
95    
42. 10 ŠZŠ ,UL.SNP 49, Krompachy
Ul. SNP 49, Krompachy
145    
43. 20 Základná škola Východná
Školská, Východná
150    
44. 32 CZŠ s MŠ bl. P.P.Gojdiča
Bernolákova 21, Prešov
115    
45. 62 Materská škola
Ul.darg.hrdinov 1831 / 18, Humenné
102    
46. 73 Špeciálna základná škola
Mierová 166/171, Svit
113    
47. 97 Základná škola
Hlavná 346, Nižná Myšľa
61    
48. 111 Materská škola Galaktická 9
Galaktická 9, Košice
125    
49. 146 Materská škola pri základnej škole
Školská 20,, Margecany
69    
50. 170 Materská škola Jakubany
Jakubany 151 ,, Stará Ľubovňa
74    
51. 178 Základná škola Chmeľov 161
Chmeľov 161, Chmeľov
55    
52. 197 ZŠ Tulčík
Tulčík 116, Prešov
91    
53. 199 CZŠ sv. Martina Radatice
Radatice 199, Radatice
72    
54. 217 Súkromná materská škola
Alejová 2, Košice – Juh
77    
55. 221 Duchnovicova
Duchnovicova 480/29, Medzilaborce
80    
56. 235 ŠZŠ Gelnica
Kováčska 12, Gelnica
73    
57. 245 ZŠ s MŠ Nižná brána
Nižná brána 8, Kežmarok
70    
58. 246 Materská škola Ul. 17.novembra 42, Sabinov
Ul. 17. novembra 42, Sabinov
130    
59. 248 Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
Sládkovičova 4, Prešov
141    
60. 252 Základná škola Víťaz
Víťaz 263, Víťaz
84    
61. 267 ZŠ Michala Sopiru v Radvani nad Laborcom 278
Obecná 278, Radvaň nad Laborcom
100    
62. 268 MŠ A. PRIDAVKA 1
A. PRIDAVKA 1, Prešov
135    
63. 279 ZŠ s MŠ Helcmanovce
Helcmanovce 41, Helcmanovce
150