Kategória A3

Kategória A3 - Zber hliníkových viečok z výrobkov SABI
v prepočte na jedného žiaka

(zariadenia od 151 do 350 žiakov)

Počet registrovaných zariadení: 83

  ID Názov a sídlo školy Počet
žiakov
Viečka
SABI
Viečka SABI
na žiaka

Top 10 - Konečné výsledky

1. 222 Súkromná ZŠ
Námestie slobody 100, Sabinov
170 44770 263.35
2. 165 Súkromná základná škola
Dukelská 33, Giraltovce
166 21000 126.51
3. 4 ZŠb s MŠ
Hlavná 113/68, Terňa
297 36038 121.34
4. 186 Základná škola s materskou školou, Školská 3, Poproč
Školská 3, Poproč
245 28937 118.11
5. 215 ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
Školská 28, Chminianska Nová Ves
326 36900 113.19
6. 131 ZŠ Ul. karpatská 803/11, Svidník
Karpatská 803/11, Svidník
191 20900 109.42
7. 42 ZŠ s MŠ Plavnica
244, Plavnica
259 28331 109.39
8. 232 Zakladná škola Hviezdoslavova 1 Lipany
Hviezdoslavova 1, Lipany
309 33000 106.80
9. 235 Medzany
Medzany 182, Prešov
162 17205 106.20
10. 123 ZŠ v Kračúnovciach
Kračúnovce 277, Giraltovce
287 30100 104.88

ďalšie poradie

11. 161 ZŠ Vinbarg
Nám.arm.gen.L.Svobodu 16, Bardejov
315 32760 104.00
12. 263 MŠ JURKOVIČOVA
Jurkovičova 17, Prešov
269 27922 103.80
13. 166 CZŠ sv. Jána Krstiteľa
9.mája 7, Sabinov
189 19600 103.70
14. 34 Mš Jenisejská
Jenisejska 24, Košice
165 13301 80.61
15. 72 Základná škola sv. Mikuláša
Duklianska 16, Prešov
314 22527 71.74
16. 119 Spojená špeciálna škola
Pod papierňou, Bardejov
169 11000 65.09
17. 211 Súkromná MŠ Elba
Smetanova 2, Prešov
181 11550 63.81
18. 240 Gymnázium Krompachy
Lorencova 46, Krompachy
213 12000 56.34
19. 74 ZŠ s MŠ Prakovce
307, Prakovce
277 15600 56.32
20. 262 ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni
Štúrova 3, Stará Ľubovňa
321 15280 47.60
21. 344 Základná škola Mirka Nešpora 2,Prešov
Mirka Nešpora 2, Prešov
345 16300 47.25
22. 70 Gymnázium Stropkov
Konštantínova 1751/64, Stropkov
306 10600 34.64
23. 259 ZŠ Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
309 10600 34.30
24. 23 Základná škola, Palešovo námestie9, Spišské Podhradie
Palešovo námestie 9, Spišské Podhradie
288 6655 23.11
25. 64 ZŠ Hroncova 23 Košice
Hroncova 23, Košice
180 3900 21.67
26. 58 Stredná zdravotnícka škola
Mäsiarska 25, Košice
348 7110 20.43
27. 200 ZŠ Povýšenia sv. Kríža
Smreková 38, Smižany
253 5050 19.96
28. 90 ZŠ s MŠ sv. Marka Križina
Rehoľná 2, Košice
164 2500 15.24
29. 236 ZŠ s MŠ
Jarovnice 464, Jarovnice
337 5024 14.91
30. 286 ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie
270, Šarišské Jastrabie
260 3650 14.04
31. 194 CZŠ sv. Michala Kendice
424, Kendice
236 3298 13.97
32. 245 ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves
Lipová 13, Spišská Nová Ves
336 4496 13.38
33. 159 Základná škola v Marhani
Marhaň 115, Marhaň
244 3000 12.30
34. 104 ZŠ Drienovec
44, Drienovec
255 3019 11.84
35. 17 ZŠ s MŠ Podolínec
Školská 2, Podolínec
347 3856 11.11
36. 146 Stredná odborná škola
Prakovce 282, Prakovce
312 2678 8.58
37. 109 ZŠ Ruskov
32, Ruskov
163 1375 8.44
38. 137 Základná škola s materskou školou Františka Jozefa Fugu Vinné
Vinné 514, Vinné
196 1354 6.91
39. 86 SPŠ stavebná a geodetická
Lermontovova 1, Košice
313 2100 6.71
40. 75 ZŠ Krompachy, Zemanská 2
Zemanská 2, Kropmpachy
258 1492 5.78
41. 81 SSOŠ
Hviezdoslavova č.11, Bardejov
230 1165 5.07
42. 345 ZŠ Mirka Nešpora
Mirka Nešpora 2, Prešov
345 1500 4.35
43. 250 Spojená škola
Ul. mládeže 2350/7, Poprad
224 421 1.88
44. 181 Súkromná stredná odborná škola s VJM
Sídlisko Mateja Corvina 2038/53, Veľký Meder
215 167 0.78
45. 69 Základná škola
Hlavná 209, Zemplínska Teplica
300 231 0.77
46. 269 ZŠ s MŠ Spišská Teplica
Školská 311, Spišská Teplica
170 70 0.41
47. 288 CSŠ
Švermova 10, Snina
230 61 0.27
48. 15 Základná škola s Mš
Skolská 93, Plaveč
193    
49. 254 ZŠ s MŠ Šarišské Dravce
20, Šarišské Dravce
305    
50. 255 Základná škola v Kurime
Družstevná 222, Kurima
263    
51. 53 Súkromná stredná odborná škola
Biela voda 2, Kežmarok
296    
52. 62 Važecká 11
Važecká 11, Prešov
302    
53. 79 Stredná umelecká škola
Vodárenská 3, Prešov
170    
54. 80 ZŠ Spišský Hrušov 264
Spišský Hrušov 264, Spišský Hrušov
197    
55. 106 Základná škola
Školská 3, Čierna nad Tisou
331    
56. 126 ZŠsMŠ Šarišské Bohdanovce
179, śarišské Bohdanovce
258    
57. 130 CZŠ s MŠ sv.Faustíny
Majer 5, Bardejov
156    
58. 182 ZŠ Matice slovenskej 13
Matice slovenskej 13, Prešov
341    
59. 187 Základná škola, Mukačevská 1
Mukačevská 1, Prešov
347    
60. 195 Drábova 3
Drábova 3, Košice
254    
61. 202 ZŠ s MŠ Ľubotín
Školská 2, Ľubotín
191    
62. 207 ZŠ Užhorodská 39
Užhorodská 39, Košice
223    
63. 214 ZŠ Rozhanovce
SNP 121, obec Rozhanovce
310    
64. 221 Základná škola
Hrnčiarska 795/61, Stropkov
214    
65. 225 ZŠ s MŠ Helcmanovce
Helcmanovce41, Helcmanovce
155    
66. 230 Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda
Tehliarska 2, Michalovce
182    
67. 243 ZŠ, Bukovecká 17, Košice
Bukovecká 17, Košice
195    
68. 251 Súkromná stredná odborná škola
Postupimská 37, Košice
200    
69. 270 ZŠ Masarykova 19/A
Masarykova 19/A, Košice
290    
70. 301 Základná škola Kysak
Kysak 210, Kysak
164    
71. 308 Stredná odborná škola, Štefánikova 39. Svit
Štefánikova 39, Svit
320    
72. 313 Spojená škola sv. Jozefa
Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom
347    
73. 319 Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín
104, Palín
306    
74. 323 Základná škola Štítnik
Školská 295, Štítnik
316    
75. 325 Základná škola s materskou školou Krivany
Nachajky 1, Krivany
161    
76. 331 Základná škola
Postupimská 37, Košice
232    
77. 333 Gymnázium J.F. Rimavského
Kláštorná 37, Levoča
218    
78. 337 Materská škola
Zemplínska 2, Prešov
170    
79. 347 Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola
Grešákova 1, Košice
205    
80. 349 Základná škola s materskou školou Liptovská Teplá
Hlinisko 320, Liptovská Teplá
239    
81. 351 ZŠ Bystré 347
Hermanovská ulica 347, Bystré
333    
82. 353 Stredná odborná škola A. Warhola
Duchnovičova 506, Medzilaborce
320    
83. 357 ZŠ Blatné Remety
Blatné Remety 98, Blatné Remety
165