Recyklujem, recykluješ, recyklujeme: pomôžme našej planéte

Pridané: 15. júna 2022

Tiež sa zamýšľate nad tým, kam naša planéta speje? Nám to začalo vŕtať v hlave ešte pred 19. rokmi. Otázkou však ostáva, aj keď nám plasty uľahčujú každovenný život, aký dopad majú na našu modrú planétu? Môžeme našej planéte pomôcť a použité odpady recyklovať? Určite ÁNO.

Ako iste všetci vieme, plasty tu neboli vždy. Ide o ľudský výtvor, ktorého úlohou bolo zjednodušiť človeku každodenný život, čo sa aj podarilo. Rokmi sa plasty dostali úplne všade. Hoci si to neuvedomujeme, ale napríklad také obaly, v každej svojej podobe, sú neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Máme plastové nábytky, okná, dvere, hračky, fľaše, dokonca aj oblečenie či obaly od jogurtov. Plasty aktuálne nájdeme skoro všade. Určite ste sa za svoj život stretli s varovaním, že by bolo potrebné spomaliť. Aj preto naša spoločnosť dbá na to, aby sa s odpadmi našej spoločnosti jednalo v súlade so zákonom a najmä v súlade s ochranou našej Zeme.

Preto sme sa rozhodli učiť a motivovať aj mladé generácie, ako sa dá nakladať s odpadovými plastami. Vytvorili sme súťaž Recykluj a Vyhraj pre deti v škôlkach, základných ale aj stredných školách, aby sa hravou formou zainteresovali a naučili sa, že odpady treba triediť, aby sa plasty dostali na miesto, kde sa s nimi naloží v súlade s princípmi chrániacimi našu prírodu. Veľmi nás teší, že tento rok sme vyhodnotili už 19. ročník súťaže. Súťažiaci zbierajú obaly od tetrapakov spolu s viečkami od jogurtov, ktoré nám privážajú na zberný dvor. U nás všetko vážime (napríklad tento rok sme spolu vyzbierali až 12 ton odpadu) a pripisujeme im body. Z obalov nám vytvárajú aj nápadité výtvory, ktoré sú každým rokom krajšie a krajšie. Tohtoročné výtvory môžete aktuálne vidieť na výstave v obchodnom centre NOVUM v Prešove.

ČO ROBÍME S OBALMI A ODPAD-MI V NAŠEJ SPOLOČNOSTI?

Po vyzbieraní tetrapakov a hliníkových viečok zo škôl sú dané komodity odvážané odpadovou spoločnosťou a je s nimi nakladané v rámci hierarchie odpadového hospodárstva, teda dochádza k zneškodneniu s prihliadaním na ochranu životného prostredia a s minimalizáciou úniku škodlivín," uviedol Mgr. Dávid Bortňák z technického úseku spoločnosti.

Tohto princípu sa držíme aj v rámci celkového chodu našej spoločnosti. Totižto pri výrobnom procese, expedícii a veľkoobchodnom i maloobchodnom predaji vznikajú rôzne druhy odpadov, ktoré naša spoločnosť dôsledne triedi, zaraďuje podľa katalógu odpadov a prostredníctvom zmluvných partnerov v odpadovom hospodárstve (zberové spoločnosti, organizácia zodpovednosti výrobcov) ich následne odovzdávame na ďalšiu recykláciu, prípadne zneškodnenie spaľovaním, ktoré sa však energeticky využije. Nič tak nevyjde nazmar.

MILK-AGRO

Taktiež v obchodnej sieti prebieha spätný odber batérií a v rámci zálohového systému SR aj odber skla, plastov i plechoviek. Spoločnosť dôsledne pristupuje aj k nakladaniu s nebezpečnými odpadmi (žiarivky, elektronika či chladiace zariadenia), ktoré sú dočasne uložené v sklade nebezpečných odpadov, a následne odovzdané odpadovej spoločnosti na zneškodnenie.

V našej spoločnosti dbáme na to, aby sa naše budúce generácie mali lepšie, a súťažou Recykluj a Vyhraj motivujeme našich mladých, aby sa k nám pri-dali a aby si svoju zem chránili. Lebo aj malými krokmi dorazíme do cieľa. Pridajte sa k nám aj VY.