Zoznam zapojených škôl

Názov a sídlo školy
počet žiakov
Krajské autistické centrum Prešov
Vodárenská 3
11
zakladna škola 1.-4. roč. Poliakovce
Poliakovce 55
7
Základná škola
Oľšov 23
7
ZŠ Lukavica /1.-4.ročník/
Lukavica 87
9
MŠ Miklušovce
Miklušovce 106
12
Základná škola s materskou školou Ďačov 110
110
17
Základná škola Uzovce
Uzovce 160
13
CMŠ sestry Jozafáty
Ľutina 131
19
Materská škola Čabiny
Čabiny 131
10
Základná škola v Milpoši
Milpoš 55
30
Základná škola KOBYLY
Kobyly 53
28
Základná škola s materskou školou
Lipovce 125
20
ZŠ Janovce
Janovce 78
23
ZŠ s MŠ
Gregorovce 93
16
Materská škola Brezovička
61
16
Materská škola v Milpoši
Milpoš 55
14
Základná škola Okružná
Okružná 63
19
MŠ Šindliar
Šindliar, 7
21
Materská škola
Medzianky 37
15
Spojená škola - Praktická škola
Tehelná 23
16
MŠ Záhradné
Tulčícka 265/4
47
Základná škola s materskou školou Hromoš
Hromoš, 29
13
Základná škola ,Gerlachov 5 ,08604 Kružlov
Gerlachov 5
36
Materská škola Radatice
Radatice 210
37
MŠ pri ZŠ Vlkovce
70
24
ZŠ Hubošovce
Hubošovce 56
12
Základná škola s materskou školou Poloma
zspoloma@centrum.sk
35
Materská škola Dubovica
Dubovica 48
46
Základná škola Dubovica
190
45
ZŠ Nižná Voľa
Nižná Voľa 2
20
Cirkevná materská škola
Námestie sv. Jakuba 33/3
24
MŠ Košická Belá
Košická Belá 235
32
Základná škola
Želmanovce 26
12
Základná škola
M.Kočanovej 2
45
ZŠ s MŠ Kľušov
Kľušov 170
44
Základná škola s materskou školou Poloma- MŠ
miroslava.hovancova@gmail.com
31
Základná škola Sveržov
52
44
Základná škola Kazimír
Hlavná 105/93
23
Materská škola Slovinky
Slovinky 591
43
ZŠ s MŠ Važec
Školská 339
10
Špeciálna základná škola sv. Anny
Štúrova 5
36
Špeciálna materská škola, Matice slovenskej 11, Prešov
Matice slovenskej 11, Prešov
35
Materská škola Uzovce
Uzovce 200
24
Materská škola
Chmeľov 217
37
Materská škola Jakubova Voľa
52
17
Základná škola Červenica pri Sabinove
Červenica pri Sabinove 130
42
Základná škola Lúčka
Lúčka 56
22
Základná škola
Červená Voda 85
13
MŠ Šindliar
Šindliar, 112
21
MŠ Kovaľská 12/A
Kovaľská 12/A
34
Gymnázium
Lorencova ulica 46
18
Špeciálna základná škola
Mierová 166/171
10
Základná škola Z. Nejedlého 2
Za Šestnástkou, 1615/8
19
MŠ Haburská
Haburská 9, 08006 Prešov
45
Základná škola s materskou školou Kolačkov 31
sandrikovamaria@gmail.com
25
Zš s Mš Sedlice
Sedlice 3
33
Materská škola
Nemcovce 39
15
Základná škola Kokošovce
121
18
MŠ s VJM - Óvoda, Horné Turovce
109
17
Základná škola Bodovce
Bodovce 90
35
ZŠ Ličartovce
Ličartovce 56
25
Materská škola Košické Oľšany
Košické Oľšany 133
29
Základná škola Tarnov
Tarnov 13
20
Spojená škola - Špeciálna materská škola
Opatovská cesta 101
38
Materská škola Babie
Babie 37
12
Materská škola
Hlavná 136/3
34
MŠ Dubinné
Dubinné 2
16
Súkromná materská škola Alžbetka
Školská 4
20
Materská škola
Kračúnovce 376
40
Materská škola
Želmanovce 27
26
Základná škola
Nižná Olšava 72
16
MŠ Drienica
Drienica 98
19
Materská škola Šariská Poruba 34
Šarišská Poruba 34
27
Materská škola Kurov
Kurov 52
21
ZŠ s MŠ Zlaté
Zlaté 185
21
Základná škola Jastrabie nad Topľou
Jastrabie nad Topľou
18
Materská škola Rakusy 55
Rakusy 55
18
ZŠ s MŠ Helcmanovce
Zˇs MŠ Helcmanovce, Helcmanovce 41
43
Základná škola Kojatice
Kojatice 84
46
Materská škola Hažlín
Hlavná 193
22
ZŠ s MŠ Mokroluh
Mokroluh 130
12
ZŠ s MŠ Vlachovo
SNP 239/15
29
Základná škola s materskou školou Veľký Slavkov
Školská 240
12
Materská škola
Demjata
45
Základná škola Rovné
52
8
Materská škola
Oľšov 23
9
Základná škola
Perín 145
48
Základná škola Odorín
Odorín 65
43
MŠ Šašová
32
11
ZŠ s MŠ Ždiar
Ždiar 90
41
Materská škola Lúčka
Lúčka 77
24
Základná škola Bertotovce
Bertotovce č. 91
24
ZŠ s MŠ Važec
Školská 339
22
Základná škola Podhorany 109
Podhorany 109
39
Základná škola, Ruská Nová Ves 57
Ruská Nová Ves 57
14
Materská škola
Čordákova 17
23
ZŠ Jakubovany
Školská, 86/1
39
Maretská škola Vyšná Šebastová
Vyšná Šebastová 94
36
Základná škola s materskou školou
Lúčna 3
41
Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kindergarten
Chmeľnica č. 58
27
Materská škola
Slovenská 14
65
ZŠ s MŠ Brezovica
Brezovica 60
70
Evanjelická materská škola
Námestie legionárov 3
66
Materská škola, Solivarská 51
Solivarská 51
67
Základná škola vo Fričovciach
Fričovce č.21
62
Základná škola s materskou školou Torysa
Torysa 26
86
MŠ Ľubotice
Čsl. letcov 2
120
Základná škola s materskou školou Nová Ľubovňa
795
100
Základná škola s materskou školou Hrabkov 159
Hrabkov 159
71
Základná škola s materskou školou Nižný Slavkov
72
122
Materská škola, Družstevná 506, Strážske
Družstevná 506
94
Súkromná základná škola s materskou školou
Námestie slobody 100
150
Základná škola s materskou školou Ľubotín
Na rovni 381/17
59
Základná škola Dravce
97
51
ZŠ s MŠ Tulčík
Tulčík 116
132
ZŠsMŠ Župčany
Župčany 171
56
Materská škola Ražňany
Štefana Onderča 369/7
63
Základná škola s materskou školou Veľký Folkmar 328
Veľký Folkmar 328
108
MŠ 9. mája Sabinov
9.mája 27
105
Materska škola
Slovenská 49
70
Základná škola s materskou školou
Rožkovany 190
60
ZŠ Chmeľov
Chmeľov 161
67
Materská škola gen. Svobodu, Svidník
Gen. Svobodu 744/33
103
Gymnázium, SNP1 Gelnica
SNP 1
149
Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany
Ulica Štefana Onderča 240/1
63
Materská škola
Námestie sv. Martina 80
142
Špeciálna základná škola, Matice slovenskej 11, 080 01 Prešov
Matice slovenskej 11
75
ZŠ s MŠ Bajerov
Bajerov 96
143
ZŠ s MŠ Lemešany
Lemešany 154
137
Základná škola
Hlavná 346
61
ZŠ s MŠ
Vagonárska ulica 1600/4
83
Materská škola Badín
Tajovského 2
70
Materská škola
mshlavnagl@gmail.com
107
SMŠ Nižná Šebastová
Haburská 15
53
Základná škola Lesíček
Lesíček 53
54
Základná škola Uzovské Pekľany
Uzovské Pekľany 131
64
Sabínka
Sabinovská /A
134
Súkromná materská škola Rovná
Rovná 597/15
65
Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda
Tehliarska 2
133
Základná škola s materskou školou Varhaňovce 20
Varhaňovce, 20
106
ZŠ-KYSAK
210
146
SZŠ milosrdného Samaritána
Sovietskych hrdinov 80
80
Základná škola 235
Košická Belá, 126
70
ZŠ s MŠ Jarabina
Jarabina 258
86
CSŠ sv. Martina Hviezdoslavov
Školská 1661/4
135
Materská škola
Ul. 17. novembra 42
130
Materská škola Hermanovce
Hermanovce 374
73
Materská škola, Ipeľská 10, Košice
Ipeľská 10
90
ZŠ Józsefa Attilu s MŠ s VJM
Školská ul.492
66
Základná škola Cernina
Cernina 1
90
Základná škola s materskou školou Sedlice
Sedlice 3
133
Gymnázium Štefana Moysesa
Školská 13
100
Špeciálna základná škola
Malý Slivník 28
58
Základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého
Klčov 28
85
ZŠsMŠ Svinia
Hlavná 87/10
76
Spojená škola internátna
Sama Chalupku 315/16
60
Spojená škola bl.biskupa Gojdiča
Bernoláková 21
107
MŠ Chminianska Nová Ves
Školská 28
60
ZŠ s MŠ Bukovce
Bukovce 80
95
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany
Školská 20
212
ZŠ Medzany 182
Medzany 182
154
Súkromná základná škola
Dukelská 33
182
MŠ Jurkovičova 17, Prešov
Jurkovičova 17
266
SZŠ EES
Solivarska 28
204
CZŠ sv. J. Krstiteľa
Ul. 9. mája 7
275
Spojená škola bl. biskupa Gojdiča
Bernolákova 21
270
ZŠ karpatská Svidník
Karpatská, 803/11
223
ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce
Šarišské Bohdanovce 179
241
Spojená škola Pod papierňou 2671 Bardejov
Pod papierňou 2671
184
Súkromná ZŠ
Kláštorská 37
207
ZŠ Povýšenia sv. Kríža
Smreková 38
286
Spojená škola
Centrálna 464
224
ZŠ s MŠ Šarišské Dravce
Šarišské Dravce 20
287
Základná škola Ul.8.mája 640/39
Ul.8.mája 640/39
280
ZŠ s MŠ Prakovce 307
Prakovce 307
231
MŠ Važecká 18
Važecká 18
209
ZŠ Petrovany
Petrovany 274
180
ZŠ v Kurime
Družstevná 222
216
Základná škola, Zemanská 2, Krompachy
Zemanská ulica 2
250
ZŠ s MŠ Plaveč
Školská 93
159
ZŠ Štrba
Školská 168/3
211
Súkromná stredná odborná škola
Bukovecká 17
249
Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda
Juhoslovanská 2
226
SPŠ stavebná a geodetická
Lermontovova 1
260
ZŠ s MŠ Slanec
Hlavná 320/79
240
SSOŠ Bardejov
Hviezdoslavova 11
271
ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s vyuč. jazykom maďarským
Kozmonautov 2
186
Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
Plavnica 244
250
ZŠ Brezovica
Brezovica 60
261
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany
Hviezdoslavova 1
265
Základná škola Drienovec
Drienovec 44
286
Základná škola, Palešovo námestie 9, 05304 Spišské Podhradie
Palešovo námestie 9
289
ZŠ Ruskov
Ruskov 32
254
Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická
Postupimská 37
250
Základná škola s materskou školou Pod lesíkom 19,Šarišské Michaľany
Pod lesíkom 19
262
Spojená škola Rudňany
Zimné 465
176
Spojená škola sv. Jána Pavla II.
Dlhé hony 3522/2
250
Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou
Dobrianskeho, 1650/14, 16
201
ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie 270
264
Stredná odborná škola techniky a služieb
SNP 607
175
Strená zdravotnícka škola sv.Alžbety
Ružová, 41
275
ZŠ Švedlár
122
278
ZŠ s MŠ Hermanovce
Hermanovce 374
234
Základná škola s materskou školou Krivany
Nachajky 1
194
Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Faustíny
Pánska 2420, Dlhá Lúka
158
Základná škola Petra Kellnera Hostinského
Sladkovičova 487
158
ZŠ v Marhani
Marhaň 115
254
ZŠ s MŠ Pod papierňou 16A, Bardejov
Pod papierňou 16A
234
Základná škola s materskou školou v Hrčeli
Hlavná 75
188
Stredná zdravotnícka škola Poprad
Levočská 5
282
Spojená škola T. Ševčenka s VJU
Sládkovičova 4
238
ZŠ, Nám. kpt. Nálepku 12, Drienov
Námestie kpt. Nálepku 12
185
Základná škola sv. Mikuláša
Duklianska 16
475
ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
Školská 28
311
ZŠ s MŠ Maurerova 14 Krompachy
Maurerova 14
306
Základná škola, Ul.17. novembra 31, Sabinov
Ul. 17. novembra 31
712
Základná škola, Školská 3, Spišské Podhradie
Školská 3
361
Základná škola
Komenského 113
773
Základná škola, Československej armády 15. Moldava nad Bodvou
Československej armády 15
670
Základná škola Vinbarg
Nám. arm. gen. L. Svobodu 16
325
ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves
Školská 12/459
431
Základná škola Ľubotice
Strážnická 26
627
Základná škola
Fábryho 44
439
Základná škola, Hlavná121, Gelnica
Hlavná121
524
ZŠ sv. CaM, Bernolákova 18, Košice
Bernolákova 18
675
Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika
Školská 11/8A
577
Základná škola Grundchule Medzev
Štóska 183
588
ZŠ Široké
Široké 141
387
Základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy v Giraltovciach
Budovateľská 164/40
397
Základná škola Mirka Nešpora 2, Prešov
Mirka Nešpora 2
513
ZŠ s MŠ Kapušany
Hlavná 367/7
662
Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov
Kúpeľná 2, Prešov
800
Základná škola, Važecká 11, Prešov
Važecká 11
400
Základná škola Bartolomeja Krpelca Bardejov
Tarasa Ševčenka 3
512
ZŠ Komenského
Ul. Komenského 307/22
375
ZŠ s MŠ pod Vimbargom
Pod Vinbargom 1
617
Základná škola Komenského 6
Komenského 6
684
ZŠ československej armády Prešov
Československej armády 22
1102
ZŠ s MŠ Terňa
Hlavná 113
360
Základná škola, Trebišovská 10, Košice
Trebišovská 10,
550
Základná škola
Komenského 13
641
Základná škola
Komenského 1962/8
782
Základná škola Hroncova
Hroncova 23
720
Základná škola Ľudovíta Fullu
Maurerova 21
526
Stredná odborná škola techniky a služieb
Markušovská cesta 4
596
Základná škola Francisciho 11
Levoča
307
Základná škola Bruselská 18
Bruselská 18
436
Základná škola Ľubotice
Strážnická 26
636
ZŠ, Lipová 13, Spišská Nová Ves
a.grenova@zslipovasnv.sk
427
ZS Veľká Ida
Veľká Ida 1
602
Základná škola
Komenského 6
352
Základná škola, Pionierov 1
Pionierov 1
628
ZŠ Kluknava 43
Kluknava, 290, 290
413
8 ročné gymnázium a gymnázium
Trebišovská 12
560
ZŠ Konštantínova 1751/64, Stropkov
Duplín 36
400
Základná škola s materskou školou Lomnička
Lomnička 29
953
Základná škola
Janigova 2
579
Základná škola s materskou školou Poproč
Školská 3
321
Súkromná stredná odborná škola
SNP 1253
450
Hotelová akadémias Liptovský Mikuláš
Čs. brigády 1804
420
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš
Čs. brigády 1804
420
ZŠ Drábova 3
Drábova 3
501
Základná škola Hanušovce nad Topľou
Štúrova 341
633
ZŠ Komenského 2
Komenského 2
386
Základná škola Rudňany
Zapálenica 334
753
Základná škola Užhorodská 39
Užhorodská 39
330
ZŠ Lesnícka 1, Prešov
Lesnícka 1
500
ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi
Markušovská cesta 8
372
CMŠ sestry Jozafáty
Ľutina 131
19
Základná škola
Oľšov 23
7
Základná škola s materskou školou
Lipovce 125
20
MŠ Miklušovce
Miklušovce 106
12
ZŠ Lukavica /1.-4.ročník/
Lukavica 87
9
Základná škola s materskou školou Ďačov 110
110
17
Základná škola
Červená Voda 85
13
Základná škola Uzovce
Uzovce 160
13
Materská škola
Medzianky 37
15
Materská škola Brezovička
61
16
Základná škola Lúčka
Lúčka 56
22
MŠ Šindliar
Šindliar, 7
21
Krajské autistické centrum Prešov
Vodárenská 3
11
ZŠ s MŠ
Gregorovce 93
16
ZŠ Nižná Voľa
Nižná Voľa 2
20
Základná škola Červenica pri Sabinove
Červenica pri Sabinove 130
42
ZŠ Hubošovce
Hubošovce 56
12
Základná škola s materskou školou Poloma
zspoloma@centrum.sk
35
MŠ Košická Belá
Košická Belá 235
32
ZŠ s MŠ Kľušov
Kľušov 170
44
Materská škola
Chmeľov 217
37
Materská škola Radatice
Radatice 210
37
Materská škola Dubovica
Dubovica 48
46
MŠ pri ZŠ Vlkovce
70
24
Základná škola s materskou školou Hromoš
Hromoš, 29
13
Základná škola Sveržov
52
44
Cirkevná materská škola
Námestie sv. Jakuba 33/3
24
Spojená škola - Praktická škola
Tehelná 23
16
Materská škola Jakubova Voľa
52
17
Základná škola
Želmanovce 26
12
Špeciálna základná škola sv. Anny
Štúrova 5
36
Základná škola Okružná
Okružná 63
19
Materská škola Slovinky
Slovinky 591
43
Materská škola v Milpoši
Milpoš 55
14
Materská škola Uzovce
Uzovce 200
24
zakladna škola 1.-4. roč. Poliakovce
Poliakovce 55
7
Základná škola v Milpoši
Milpoš 55
30
Základná škola Dubovica
190
45
Materská škola Čabiny
Čabiny 131
10
Základná škola KOBYLY
Kobyly 53
28
ZŠ Janovce
Janovce 78
23
MŠ Záhradné
Tulčícka 265/4
47
Základná škola
M.Kočanovej 2
45
Základná škola ,Gerlachov 5 ,08604 Kružlov
Gerlachov 5
36
ZŠ s MŠ Važec
Školská 339
10
Základná škola Kazimír
Hlavná 105/93
23
Základná škola s materskou školou Poloma- MŠ
miroslava.hovancova@gmail.com
31
Špeciálna materská škola, Matice slovenskej 11, Prešov
Matice slovenskej 11, Prešov
35
MŠ Šindliar
Šindliar, 112
21
MŠ Kovaľská 12/A
Kovaľská 12/A
34
Gymnázium
Lorencova ulica 46
18
Špeciálna základná škola
Mierová 166/171
10
Základná škola Z. Nejedlého 2
Za Šestnástkou, 1615/8
19
MŠ Haburská
Haburská 9, 08006 Prešov
45
Základná škola s materskou školou Kolačkov 31
sandrikovamaria@gmail.com
25
Zš s Mš Sedlice
Sedlice 3
33
Materská škola
Nemcovce 39
15
Základná škola Kokošovce
121
18
MŠ s VJM - Óvoda, Horné Turovce
109
17
Základná škola Bodovce
Bodovce 90
35
ZŠ Ličartovce
Ličartovce 56
25
Materská škola Košické Oľšany
Košické Oľšany 133
29
Základná škola Tarnov
Tarnov 13
20
Spojená škola - Špeciálna materská škola
Opatovská cesta 101
38
Materská škola Babie
Babie 37
12
Materská škola
Hlavná 136/3
34
MŠ Dubinné
Dubinné 2
16
Súkromná materská škola Alžbetka
Školská 4
20
Materská škola
Kračúnovce 376
40
Materská škola
Želmanovce 27
26
Základná škola
Nižná Olšava 72
16
MŠ Drienica
Drienica 98
19
Materská škola Šariská Poruba 34
Šarišská Poruba 34
27
Materská škola Kurov
Kurov 52
21
ZŠ s MŠ Zlaté
Zlaté 185
21
Základná škola Jastrabie nad Topľou
Jastrabie nad Topľou
18
Materská škola Rakusy 55
Rakusy 55
18
ZŠ s MŠ Helcmanovce
Zˇs MŠ Helcmanovce, Helcmanovce 41
43
Základná škola Kojatice
Kojatice 84
46
Materská škola Hažlín
Hlavná 193
22
ZŠ s MŠ Mokroluh
Mokroluh 130
12
ZŠ s MŠ Vlachovo
SNP 239/15
29
Základná škola s materskou školou Veľký Slavkov
Školská 240
12
Materská škola
Demjata
45
Základná škola Rovné
52
8
Materská škola
Oľšov 23
9
Základná škola
Perín 145
48
Základná škola Odorín
Odorín 65
43
MŠ Šašová
32
11
ZŠ s MŠ Ždiar
Ždiar 90
41
Materská škola Lúčka
Lúčka 77
24
Základná škola Bertotovce
Bertotovce č. 91
24
ZŠ s MŠ Važec
Školská 339
22
Základná škola Podhorany 109
Podhorany 109
39
Základná škola, Ruská Nová Ves 57
Ruská Nová Ves 57
14
Materská škola
Čordákova 17
23
ZŠ Jakubovany
Školská, 86/1
39
Maretská škola Vyšná Šebastová
Vyšná Šebastová 94
36
Základná škola s materskou školou
Lúčna 3
41
Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kindergarten
Chmeľnica č. 58
27
Základná škola s materskou školou Torysa
Torysa 26
86
Základná škola s materskou školou Hrabkov 159
Hrabkov 159
71
Základná škola s materskou školou
Rožkovany 190
60
Základná škola s materskou školou Nižný Slavkov
72
122
Materská škola gen. Svobodu, Svidník
Gen. Svobodu 744/33
103
ZŠ s MŠ Tulčík
Tulčík 116
132
ZŠsMŠ Župčany
Župčany 171
56
Materská škola Ražňany
Štefana Onderča 369/7
63
Evanjelická materská škola
Námestie legionárov 3
66
Materská škola
Námestie sv. Martina 80
142
Súkromná základná škola s materskou školou
Námestie slobody 100
150
MŠ 9. mája Sabinov
9.mája 27
105
Základná škola s materskou školou Ľubotín
Na rovni 381/17
59
Základná škola vo Fričovciach
Fričovce č.21
62
ZŠ Chmeľov
Chmeľov 161
67
Základná škola s materskou školou Veľký Folkmar 328
Veľký Folkmar 328
108
Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany
Ulica Štefana Onderča 240/1
63
Základná škola Dravce
97
51
MŠ Ľubotice
Čsl. letcov 2
120
Materska škola
Slovenská 49
70
Materská škola, Solivarská 51
Solivarská 51
67
ZŠ s MŠ Brezovica
Brezovica 60
70
Základná škola s materskou školou Nová Ľubovňa
795
100
Gymnázium, SNP1 Gelnica
SNP 1
149
Materská škola, Družstevná 506, Strážske
Družstevná 506
94
Materská škola
Slovenská 14
65
Špeciálna základná škola, Matice slovenskej 11, 080 01 Prešov
Matice slovenskej 11
75
ZŠ s MŠ Bajerov
Bajerov 96
143
ZŠ s MŠ Lemešany
Lemešany 154
137
Základná škola
Hlavná 346
61
ZŠ s MŠ
Vagonárska ulica 1600/4
83
Materská škola Badín
Tajovského 2
70
Materská škola
mshlavnagl@gmail.com
107
SMŠ Nižná Šebastová
Haburská 15
53
Základná škola Lesíček
Lesíček 53
54
Základná škola Uzovské Pekľany
Uzovské Pekľany 131
64
Sabínka
Sabinovská /A
134
Súkromná materská škola Rovná
Rovná 597/15
65
Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda
Tehliarska 2
133
Základná škola s materskou školou Varhaňovce 20
Varhaňovce, 20
106
ZŠ-KYSAK
210
146
SZŠ milosrdného Samaritána
Sovietskych hrdinov 80
80
Základná škola 235
Košická Belá, 126
70
ZŠ s MŠ Jarabina
Jarabina 258
86
CSŠ sv. Martina Hviezdoslavov
Školská 1661/4
135
Materská škola
Ul. 17. novembra 42
130
Materská škola Hermanovce
Hermanovce 374
73
Materská škola, Ipeľská 10, Košice
Ipeľská 10
90
ZŠ Józsefa Attilu s MŠ s VJM
Školská ul.492
66
Základná škola Cernina
Cernina 1
90
Základná škola s materskou školou Sedlice
Sedlice 3
133
Gymnázium Štefana Moysesa
Školská 13
100
Špeciálna základná škola
Malý Slivník 28
58
Základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého
Klčov 28
85
ZŠsMŠ Svinia
Hlavná 87/10
76
Spojená škola internátna
Sama Chalupku 315/16
60
Spojená škola bl.biskupa Gojdiča
Bernoláková 21
107
MŠ Chminianska Nová Ves
Školská 28
60
ZŠ s MŠ Bukovce
Bukovce 80
95
CZŠ sv. J. Krstiteľa
Ul. 9. mája 7
275
Spojená škola bl. biskupa Gojdiča
Bernolákova 21
270
ZŠ Brezovica
Brezovica 60
261
ZŠ s MŠ Šarišské Dravce
Šarišské Dravce 20
287
MŠ Jurkovičova 17, Prešov
Jurkovičova 17
266
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany
Hviezdoslavova 1
265
Spojená škola Pod papierňou 2671 Bardejov
Pod papierňou 2671
184
ZŠ v Kurime
Družstevná 222
216
Súkromná ZŠ
Kláštorská 37
207
ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce
Šarišské Bohdanovce 179
241
ZŠ Povýšenia sv. Kríža
Smreková 38
286
SZŠ EES
Solivarska 28
204
SPŠ stavebná a geodetická
Lermontovova 1
260
ZŠ Štrba
Školská 168/3
211
Spojená škola
Centrálna 464
224
Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda
Juhoslovanská 2
226
MŠ Važecká 18
Važecká 18
209
Základná škola Ul.8.mája 640/39
Ul.8.mája 640/39
280
Základná škola, Zemanská 2, Krompachy
Zemanská ulica 2
250
Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
Plavnica 244
250
Súkromná stredná odborná škola
Bukovecká 17
249
ZŠ s MŠ Slanec
Hlavná 320/79
240
ZŠ Medzany 182
Medzany 182
154
Súkromná základná škola
Dukelská 33
182
SSOŠ Bardejov
Hviezdoslavova 11
271
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany
Školská 20
212
ZŠ s MŠ Prakovce 307
Prakovce 307
231
ZŠ s MŠ Plaveč
Školská 93
159
ZŠ Petrovany
Petrovany 274
180
ZŠ karpatská Svidník
Karpatská, 803/11
223
ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s vyuč. jazykom maďarským
Kozmonautov 2
186
Základná škola Drienovec
Drienovec 44
286
Základná škola, Palešovo námestie 9, 05304 Spišské Podhradie
Palešovo námestie 9
289
ZŠ Ruskov
Ruskov 32
254
Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická
Postupimská 37
250
Základná škola s materskou školou Pod lesíkom 19,Šarišské Michaľany
Pod lesíkom 19
262
Spojená škola Rudňany
Zimné 465
176
Spojená škola sv. Jána Pavla II.
Dlhé hony 3522/2
250
Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou
Dobrianskeho, 1650/14, 16
201
ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie 270
264
Stredná odborná škola techniky a služieb
SNP 607
175
Strená zdravotnícka škola sv.Alžbety
Ružová, 41
275
ZŠ Švedlár
122
278
ZŠ s MŠ Hermanovce
Hermanovce 374
234
Základná škola s materskou školou Krivany
Nachajky 1
194
Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Faustíny
Pánska 2420, Dlhá Lúka
158
Základná škola Petra Kellnera Hostinského
Sladkovičova 487
158
ZŠ v Marhani
Marhaň 115
254
ZŠ s MŠ Pod papierňou 16A, Bardejov
Pod papierňou 16A
234
Základná škola s materskou školou v Hrčeli
Hlavná 75
188
Stredná zdravotnícka škola Poprad
Levočská 5
282
Spojená škola T. Ševčenka s VJU
Sládkovičova 4
238
ZŠ, Nám. kpt. Nálepku 12, Drienov
Námestie kpt. Nálepku 12
185
Základná škola sv. Mikuláša
Duklianska 16
475
ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
Školská 28
311
ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves
Školská 12/459
431
Základná škola, Školská 3, Spišské Podhradie
Školská 3
361
Základná škola Vinbarg
Nám. arm. gen. L. Svobodu 16
325
Základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy v Giraltovciach
Budovateľská 164/40
397
Základná škola, Ul.17. novembra 31, Sabinov
Ul. 17. novembra 31
712
Základná škola, Československej armády 15. Moldava nad Bodvou
Československej armády 15
670
Základná škola, Hlavná121, Gelnica
Hlavná121
524
Základná škola Bartolomeja Krpelca Bardejov
Tarasa Ševčenka 3
512
ZŠ československej armády Prešov
Československej armády 22
1102
Základná škola Ľubotice
Strážnická 26
627
ZŠ Komenského
Ul. Komenského 307/22
375
Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov
Kúpeľná 2, Prešov
800
Základná škola Francisciho 11
Levoča
307
Základná škola
Fábryho 44
439
Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika
Školská 11/8A
577
ZŠ s MŠ Maurerova 14 Krompachy
Maurerova 14
306
Základná škola Hroncova
Hroncova 23
720
ZŠ Široké
Široké 141
387
Základná škola Grundchule Medzev
Štóska 183
588
Základná škola, Važecká 11, Prešov
Važecká 11
400
ZŠ s MŠ Terňa
Hlavná 113
360
ZŠ s MŠ pod Vimbargom
Pod Vinbargom 1
617
Základná škola Ľudovíta Fullu
Maurerova 21
526
ZŠ s MŠ Kapušany
Hlavná 367/7
662
Stredná odborná škola techniky a služieb
Markušovská cesta 4
596
Základná škola
Komenského 1962/8
782
Základná škola Komenského 6
Komenského 6
684
Základná škola, Trebišovská 10, Košice
Trebišovská 10,
550
ZŠ sv. CaM, Bernolákova 18, Košice
Bernolákova 18
675
Základná škola
Komenského 13
641
Základná škola
Komenského 113
773
Základná škola Mirka Nešpora 2, Prešov
Mirka Nešpora 2
513
Základná škola Bruselská 18
Bruselská 18
436
Základná škola Ľubotice
Strážnická 26
636
ZŠ, Lipová 13, Spišská Nová Ves
a.grenova@zslipovasnv.sk
427
ZS Veľká Ida
Veľká Ida 1
602
Základná škola
Komenského 6
352
Základná škola, Pionierov 1
Pionierov 1
628
ZŠ Kluknava 43
Kluknava, 290, 290
413
8 ročné gymnázium a gymnázium
Trebišovská 12
560
ZŠ Konštantínova 1751/64, Stropkov
Duplín 36
400
Základná škola s materskou školou Lomnička
Lomnička 29
953
Základná škola
Janigova 2
579
Základná škola s materskou školou Poproč
Školská 3
321
Súkromná stredná odborná škola
SNP 1253
450
Hotelová akadémias Liptovský Mikuláš
Čs. brigády 1804
420
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš
Čs. brigády 1804
420
ZŠ Drábova 3
Drábova 3
501
Základná škola Hanušovce nad Topľou
Štúrova 341
633
ZŠ Komenského 2
Komenského 2
386
Základná škola Rudňany
Zapálenica 334
753
Základná škola Užhorodská 39
Užhorodská 39
330
ZŠ Lesnícka 1, Prešov
Lesnícka 1
500
ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi
Markušovská cesta 8
372