Zoznam zapojených škôl

Názov a sídlo školy
počet žiakov
Materská škola Jakubova Voľa
52
17
Základná škola Jastrabie nad Topľou
Jastrabie nad Topľou
18
Základná škola
M.Kočanovej 2
45
Špeciálna základná škola sv. Anny
Štúrova 5
36
MŠ Záhradné
Tulčícka 265/4
47
ZŠ s MŠ Zlaté
Zlaté 185
21
Materská škola Kurov
Kurov 52
21
Materská škola Šariská Poruba 34
Šarišská Poruba 34
27
MŠ pri ZŠ Vlkovce
70
24
MŠ Drienica
Drienica 98
19
Základná škola
Nižná Olšava 72
16
ZŠ Lukavica /1.-4.ročník/
Lukavica 87
9
ZŠ Nižná Voľa
Nižná Voľa 2
20
Základná škola
Želmanovce 26
12
Materská škola
Želmanovce 27
26
Materská škola
Kračúnovce 376
40
Materská škola Dubovica
Dubovica 48
46
ZŠ Janovce
Janovce 78
23
Súkromná materská škola Alžbetka
Školská 4
20
Základná škola KOBYLY
Kobyly 53
28
Materská škola Čabiny
Čabiny 131
10
ZŠ s MŠ
Gregorovce 93
16
MŠ Dubinné
Dubinné 2
16
Základná škola Dubovica
190
45
Materská škola
Medzianky 37
15
Základná škola v Milpoši
Milpoš 55
30
Materská škola
Hlavná 136/3
34
CMŠ sestry Jozafáty
Ľuitina 131
19
Základná škola s materskou školou Ďačov 110
110
17
Základná škola Uzovce
Uzovce 160
13
Materská škola Babie
Babie 37
12
Spojená škola - Špeciálna materská škola
Opatovská cesta 101
38
Základná škola Tarnov
Tarnov 13
20
Materská škola Košické Oľšany
Košické Oľšany 133
29
Krajské autistické centrum Prešov
Vodárenská 3
11
Základná škola
Oľšov 23
7
Základná škola s materskou školou
Lipovce 125
20
ZŠ Ličartovce
Ličartovce 56
25
Základná škola Bodovce
Bodovce 90
35
MŠ s VJM - Óvoda, Horné Turovce
109
17
Základná škola Kokošovce
121
18
Materská škola
Nemcovce 39
15
Materská škola
Chmeľov 217
37
zakladna škola 1.-4. roč. Poliakovce
Poliakovce 55
7
Materská škola Uzovce
Uzovce 200
24
Zš s Mš Sedlice
Sedlice 3
33
MŠ Košická Belá
Košická Belá 235
32
Základná škola s materskou školou Kolačkov 31
sandrikovamaria@gmail.com
25
Materská škola Brezovička
61
16
Špeciálna základná škola
Mierová 166/171
10
Materská škola v Milpoši
Milpoš 55
14
Materská škola Slovinky
Slovinky 591
43
Materska škola
Slovenská 49
70
MŠ Ľubotice
Čsl. letcov 2
120
Sabínka
Sabinovská /A
134
Základná škola s materskou školou Hrabkov 159
Hrabkov 159
71
Materská škola
Námestie sv. Martina 80
142
Súkromná základná škola s materskou školou
Námestie slobody 100
150
Základná škola Uzovské Pekľany
Uzovské Pekľany 131
64
ZŠ s MŠ Tulčík
stofanikova.lubomira@gmail.com
132
Základná škola Lesíček
Lesíček 53
54
Základná škola Dravce
97
51
SMŠ Nižná Šebastová
Haburská 15
53
Materská škola
mshlavnagl@gmail.com
107
Materská škola Badín
Tajovského 2
70
ZŠ s MŠ
Vagonárska ulica 1600/4
83
Materská škola Ražňany
Štefana Onderča 369/7
63
Základná škola
Hlavná 346
61
Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany
Ulica Štefana Onderča 240/1
63
ZŠ s MŠ Bajerov
Bajerov 96
143
Základná škola s materskou školou Veľký Folkmar 328
Veľký Folkmar 328
108
ZŠsMŠ Župčany
Župčany 171
56
Spojená škola sv. Jána Pavla II.
Dlhé hony 3522/2
250
ZŠ s MŠ Slanec
Hlavná 320/79
240
Spojená škola Rudňany
Zimné 465
176
ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce
Šarišské Bohdanovce 179
241
Súkromná stredná odborná škola
Bukovecká 17
249
ZŠ Brezovica
Brezovica 60
261
SZŠ EES
Solivarska 28
204
Základná škola s materskou školou Pod lesíkom 19,Šarišské Michaľany
Pod lesíkom 19
262
CZŠ sv. J. Krstiteľa
Ul. 9. mája 7
275
MŠ Jurkovičova 17, Prešov
Jurkovičova 17
266
Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
Plavnica 244
250
Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická
Postupimská 37
250
ZŠ Ruskov
Ruskov 32
254
Základná škola, Zemanská 2, Krompachy
Zemanská ulica 2
250
Základná škola, Palešovo námestie 9, 05304 Spišské Podhradie
Palešovo námestie 9
289
Základná škola Ul.8.mája 640/39
Ul.8.mája 640/39
280
ZŠ v Kurime
Družstevná 222
216
SPŠ stavebná a geodetická
Lermontovova 1
260
ZŠ s MŠ Maurerova 14 Krompachy
Maurerova 14
162
Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda
Juhoslovanská 2
226
Spojená škola
Centrálna 464
224
Základná škola Vinbarg
Nám. arm. gen. L. Svobodu 16
325
Základná škola, Hlavná121, Gelnica
Hlavná121
524
Základná škola, Pionierov 1
Pionierov 1
628
Základná škola
Komenského 6
352
ZS Veľká Ida
Veľká Ida 1
602
Základná škola, Československej armády 15. Moldava nad Bodvou
Československej armády 15
670
Základná škola, Važecká 11, Prešov
Važecká 11
400
Základná škola Grundchule Medzev
Štóska 183
588
Základná škola, Školská 3, Spišské Podhradie
Školská 3
361
ZŠ Široké
Široké 141
387
ZŠ, Lipová 13, Spišská Nová Ves
a.grenova@zslipovasnv.sk
427
Základná škola Hroncova
Hroncova 23
720
ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
Školská 28
311
ZŠ československej armády Prešov
Československej armády 22
1102
Základná škola
Fábryho 44
439
Základná škola Ľubotice
Strážnická 26
636
Základná škola Ľubotice
Strážnická 26
636
Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov
Kúpeľná 2, Prešov
800
ZŠ Komenského
Ul. Komenského 307/22
375
Materská škola Jakubova Voľa
52
17
Základná škola Jastrabie nad Topľou
Jastrabie nad Topľou
18
Základná škola
M.Kočanovej 2
45
Špeciálna základná škola sv. Anny
Štúrova 5
36
MŠ Záhradné
Tulčícka 265/4
47
ZŠ s MŠ Zlaté
Zlaté 185
21
Materská škola Kurov
Kurov 52
21
Materská škola Šariská Poruba 34
Šarišská Poruba 34
27
MŠ pri ZŠ Vlkovce
70
24
MŠ Drienica
Drienica 98
19
Základná škola
Nižná Olšava 72
16
ZŠ Lukavica /1.-4.ročník/
Lukavica 87
9
ZŠ Nižná Voľa
Nižná Voľa 2
20
Základná škola
Želmanovce 26
12
Materská škola
Želmanovce 27
26
Materská škola
Kračúnovce 376
40
Materská škola Dubovica
Dubovica 48
46
ZŠ Janovce
Janovce 78
23
Súkromná materská škola Alžbetka
Školská 4
20
Základná škola KOBYLY
Kobyly 53
28
Materská škola Čabiny
Čabiny 131
10
ZŠ s MŠ
Gregorovce 93
16
MŠ Dubinné
Dubinné 2
16
Základná škola Dubovica
190
45
Materská škola
Medzianky 37
15
Základná škola v Milpoši
Milpoš 55
30
Materská škola
Hlavná 136/3
34
CMŠ sestry Jozafáty
Ľuitina 131
19
Základná škola s materskou školou Ďačov 110
110
17
Základná škola Uzovce
Uzovce 160
13
Materská škola Babie
Babie 37
12
Spojená škola - Špeciálna materská škola
Opatovská cesta 101
38
Základná škola Tarnov
Tarnov 13
20
Materská škola Košické Oľšany
Košické Oľšany 133
29
Krajské autistické centrum Prešov
Vodárenská 3
11
Základná škola
Oľšov 23
7
Základná škola s materskou školou
Lipovce 125
20
ZŠ Ličartovce
Ličartovce 56
25
Základná škola Bodovce
Bodovce 90
35
MŠ s VJM - Óvoda, Horné Turovce
109
17
Základná škola Kokošovce
121
18
Materská škola
Nemcovce 39
15
Materská škola
Chmeľov 217
37
zakladna škola 1.-4. roč. Poliakovce
Poliakovce 55
7
Materská škola Uzovce
Uzovce 200
24
Zš s Mš Sedlice
Sedlice 3
33
MŠ Košická Belá
Košická Belá 235
32
Základná škola s materskou školou Kolačkov 31
sandrikovamaria@gmail.com
25
Materská škola Brezovička
61
16
Špeciálna základná škola
Mierová 166/171
10
Materská škola v Milpoši
Milpoš 55
14
Materská škola Slovinky
Slovinky 591
43
Materska škola
Slovenská 49
70
MŠ Ľubotice
Čsl. letcov 2
120
Sabínka
Sabinovská /A
134
Základná škola s materskou školou Hrabkov 159
Hrabkov 159
71
Materská škola
Námestie sv. Martina 80
142
Súkromná základná škola s materskou školou
Námestie slobody 100
150
Základná škola Uzovské Pekľany
Uzovské Pekľany 131
64
ZŠ s MŠ Tulčík
stofanikova.lubomira@gmail.com
132
Základná škola Lesíček
Lesíček 53
54
Základná škola Dravce
97
51
SMŠ Nižná Šebastová
Haburská 15
53
Materská škola
mshlavnagl@gmail.com
107
Materská škola Badín
Tajovského 2
70
ZŠ s MŠ
Vagonárska ulica 1600/4
83
Materská škola Ražňany
Štefana Onderča 369/7
63
Základná škola
Hlavná 346
61
Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany
Ulica Štefana Onderča 240/1
63
ZŠ s MŠ Bajerov
Bajerov 96
143
Základná škola s materskou školou Veľký Folkmar 328
Veľký Folkmar 328
108
ZŠsMŠ Župčany
Župčany 171
56
Spojená škola sv. Jána Pavla II.
Dlhé hony 3522/2
250
ZŠ s MŠ Slanec
Hlavná 320/79
240
Spojená škola Rudňany
Zimné 465
176
ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce
Šarišské Bohdanovce 179
241
Súkromná stredná odborná škola
Bukovecká 17
249
ZŠ Brezovica
Brezovica 60
261
SZŠ EES
Solivarska 28
204
Základná škola s materskou školou Pod lesíkom 19,Šarišské Michaľany
Pod lesíkom 19
262
CZŠ sv. J. Krstiteľa
Ul. 9. mája 7
275
MŠ Jurkovičova 17, Prešov
Jurkovičova 17
266
Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
Plavnica 244
250
Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická
Postupimská 37
250
ZŠ Ruskov
Ruskov 32
254
Základná škola, Zemanská 2, Krompachy
Zemanská ulica 2
250
Základná škola, Palešovo námestie 9, 05304 Spišské Podhradie
Palešovo námestie 9
289
Základná škola Ul.8.mája 640/39
Ul.8.mája 640/39
280
ZŠ v Kurime
Družstevná 222
216
SPŠ stavebná a geodetická
Lermontovova 1
260
ZŠ s MŠ Maurerova 14 Krompachy
Maurerova 14
162
Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda
Juhoslovanská 2
226
Spojená škola
Centrálna 464
224
Základná škola Vinbarg
Nám. arm. gen. L. Svobodu 16
325
Základná škola, Hlavná121, Gelnica
Hlavná121
524
Základná škola, Pionierov 1
Pionierov 1
628
Základná škola
Komenského 6
352
ZS Veľká Ida
Veľká Ida 1
602
Základná škola, Československej armády 15. Moldava nad Bodvou
Československej armády 15
670
Základná škola, Važecká 11, Prešov
Važecká 11
400
Základná škola Grundchule Medzev
Štóska 183
588
Základná škola, Školská 3, Spišské Podhradie
Školská 3
361
ZŠ Široké
Široké 141
387
ZŠ, Lipová 13, Spišská Nová Ves
a.grenova@zslipovasnv.sk
427
Základná škola Hroncova
Hroncova 23
720
ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
Školská 28
311
ZŠ československej armády Prešov
Československej armády 22
1102
Základná škola
Fábryho 44
439
Základná škola Ľubotice
Strážnická 26
636
Základná škola Ľubotice
Strážnická 26
636
Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov
Kúpeľná 2, Prešov
800
ZŠ Komenského
Ul. Komenského 307/22
375