Recykluj a vyhraj
16. ročník súťaže s firmou MILK-AGRO, spol. s r.o.
2018 / 2019

Kategória E

E – Výtvor z výrobkov SABI (voľná tvorba)

E1 – Materské školy

Výtvor z obalov výrobkov SABI (voľná tvorba): rozmery výtvoru = maximálna veľkosť (štandardný rozmer dverí) + označenie = štítok s identifikačnými údajmi (názov, adresa, kontakt školy + názov výtvoru), musí byť dôkladne pripevnený k výtvoru. Jednotlivé diely výtvorov musia byť pevne spojené, aby vydržali manipuláciu s nimi.

Doručiť do 31. 3. 2019 na centrálu firmy MILK-AGRO spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov.

5 najlepších odmeníme + 1 špeciálnu MŠ

E2 – Základné a stredné školy

Výtvor z obalov výrobkov SABI (voľná tvorba): rozmery výtvoru = maximálna veľkosť (štandardný rozmer dverí) + označenie = štítok s identifikačnými údajmi (názov, adresa, kontakt školy + názov výtvoru), musí byť dôkladne pripevnený k výtvoru. Jednotlivé diely výtvorov musia byť pevne spojené, aby vydržali manipuláciu s nimi.

Doručiť do 31. 3. 2019 na centrálu firmy MILK-AGRO spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov.

5 najlepších odmeníme + 1 špeciálnu ZŠ alebo SŠ

 

E1 – Materské školy

1. Strom zdravia - MŠ Kurov
2. SABI mlyn - MŠ Šášová
3. SABI páv - MŠ Uzovce
4. SABI košík plný zdravia - MŠ cirkev.Bl.P.P.Gojdiča, Bernoláková, Prešov
5. Combine Harvester - MŠ Lipovce
6a. Sabimák - Špeciálna MŠ Opatov.cesta, Košice
6b. Čarobaba - Špeciálna MŠ Opatov.cesta, Košice


E2 – Základné a stredné školy

1. Tri prasiatka - Spojená škola pod papierňou, Bardejov
2. Teplo SABI domova -ZŠ s MŠ Školská, P.N.V.
3. Vyšmouluj si SABI - ZŠ Súkromná, Dukelská, Giraltovce
4. Zásobovací kamión Sabión - ZŠ s MŠ Kolačkov
5. Macejko - ZŠ Uzovce
6. Farbičky SABI sestričky - Špeciálna ZŠ, Levočská, St.Ľubovňa