Recykluj a vyhraj
16. ročník súťaže s firmou MILK-AGRO, spol. s r.o.
2018 / 2019

Kategória E

E – Výtvor z výrobkov SABI (voľná tvorba)

E1 – Materské školy

Výtvor z obalov výrobkov SABI (voľná tvorba): rozmery výtvoru = maximálna veľkosť (štandardný rozmer dverí) + označenie = štítok s identifikačnými údajmi (názov, adresa, kontakt školy + názov výtvoru), musí byť dôkladne pripevnený k výtvoru. Jednotlivé diely výtvorov musia byť pevne spojené, aby vydržali manipuláciu s nimi.

Doručiť do 31. 3. 2019 na centrálu firmy MILK-AGRO spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov.

5 najlepších odmeníme + 1 špeciálnu MŠ

E2 – Základné a stredné školy

Výtvor z obalov výrobkov SABI (voľná tvorba): rozmery výtvoru = maximálna veľkosť (štandardný rozmer dverí) + označenie = štítok s identifikačnými údajmi (názov, adresa, kontakt školy + názov výtvoru), musí byť dôkladne pripevnený k výtvoru. Jednotlivé diely výtvorov musia byť pevne spojené, aby vydržali manipuláciu s nimi.

Doručiť do 31. 3. 2019 na centrálu firmy MILK-AGRO spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov.

5 najlepších odmeníme + 1 špeciálnu ZŠ alebo SŠ