Pravidlá a výhry

Registrácia

Každá škola je povinná zaregistrovať sa na stránke sutaz.milkagro.sk prostredníctvom registračného formulára. Registrácia do 21. ročníka súťaže je spustená do 30.11.2023. Bez registrácie v stanovenom termíne nie je možné súťažiť a nárokovať si výhry v jednotlivých kategóriách. V uvedenom formulári je potrebné vyplniť všetky povinné údaje, vrátane mena a hesla (zo skúsenosti odporúčame zadávať krátke a ľahko zapamätateľné meno a heslo), ktoré bude následne slúžiť na vstup do systému pre nahlasovanie hmotností. V prípade, že škola zadá nepravdivé údaje v registračnom formulári (napr. počet žiakov školy) nemá nárok na výhru a bude zo súťaže vyradená. Úspešnou registráciou získa škola možnosť súťažiť vo všetkých kategóriách.

Svojou registráciou súhlasíte so spracovaním poskytnutých údajov podľa čl.6 ods.1 a) Nariadenia GDPR o ochrane osobných údajov fyzických osôb resp. zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov za účelom propagácie súťaže a jej výhercov na webovom sídle a sociálnych profiloch organizátora.

Kategórie

Tento rok sa súťaží v ôsmich kategóriách:

Kategória A
zber hliníkových viečok SABI
Hmotnosť viečok a tetrapaku zadávate v gramoch. Poradie sa prepočíta na jedného žiaka ( množstvo v g / počet žiakov) a určí poradie.
Konečný termín nahlásenia hmotnosti je 30.04.2024 do 17:00 hod.
https://sutaz.milkagro.sk/sk/kategorie/kategoria-a

Kategória B
zber použitých Tetrapack obalov SABI
Hmotnosť viečok a tetrapaku zadávate v gramoch. Poradie sa prepočíta na jedného žiaka ( množstvo v g / počet žiakov) a určí poradie.
Konečný termín nahlásenia hmotnosti je 30.04.2024 do 17:00 hod.
https://sutaz.milkagro.sk/sk/kategorie/kategoria-b

Kategória AB
najlepší zberač, zberačka
Odmeníme 2 najšikovnejších zberačov - ŠPECIÁLNA ODMENA

Kategória C
výkup viečok a Tetrapack obalov

Kategoria D
najlepší odberateľ produktov MilkAgro

Kategória E
výtvor z obalov výrobkov SABI
Výtvor musí obsahovať "ŠTVORLÍSTOK"
Posledný termín pre odovzdanie výtvorov je 31.03.2024

Kategória F
Pieseň musí mať v texte "VOĽNÁ TVORBA"
Posledný termín pre zaslanie piesní je 31.03.2024

Kategória G
súťaž jednotlivcov na facebooku

ZOZNAM KATEGÓRIÍ S PODROBNÝMI PRAVIDLAMI

Výhry

Kategória A - viečka

A1 do 50 žiakov A2 do 150 žiakov A3 do 300 žiakov A4 nad 301 žiakov
Nákupná poukážka pre školu - uplatnenie vo veľkosklade 100 EUR 150 EUR 200 EUR 250 EUR
Nákupná poukážka pre riaditeľa školy - uplatnenie v predajniach MA 1 x 20 EUR 1 x 20 EUR 1 x 20 EUR 1 x 20 EUR
Nákupná poukážka pre koordinátora - uplatnenie v predajniach MA 1 x 10 EUR 2 x 10 EUR 3 x 10 EUR 4 x 10 EUR
Nákupná poukážka pre 5 najlepších zberačov a ich rodiny - uplatnenie v predajniach MA 1 x 10 EUR 2 x 10 EUR 3 x 10 EUR 4 x 10 EUR
Hrnček s logom SABI 1 ks 2 ks 3 ks 4 ks
Šiltovka s logom 20 ks 30 ks 50 ks 80 ks
Zaťahovacie vrecko s logom
10 ks 20 ks 30 ks 50 ks
         
Tablet pre najusilovnejšieho žiaka 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks
*platí pre prvých 10 školských zariadení v každej kategórii (iba prvých 10 miest)
                 
Kolobežka - elektrická** 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks
**platí iba pre jedno = prvé výherné školské zariadenie v každej kategórií (iba prvé miesto)
                 

Kategória B - tetrapak

B1 do 50 žiakov B2 do 150 žiakov B3 do 300 žiakov B4 nad 301 žiakov
Nákupná poukážka pre školu - uplatnenie vo veľkosklade 100 EUR 150 EUR 200 EUR 250 EUR
Nákupná poukážka pre riaditeľa školy - uplatnenie v predajniach MA 1 x 20 EUR 1 x 20 EUR 1 x 20 EUR 1 x 20 EUR
Nákupná poukážka pre koordinátora - uplatnenie v predajniach MA 1 x 10 EUR 2 x 10 EUR 3 x 10 EUR 4 x 10 EUR
Nákupná poukážka pre 5 najlepších zberačov a ich rodiny - uplatnenie v predajniach MA 1 x 10 EUR 2 x 10 EUR 3 x 10 EUR 4 x 10 EUR
Hrnček s logom SABI 1 ks 2 ks 3 ks 4 ks
Šiltovka s logom 20 ks 30 ks 50 ks 80 ks
Zaťahovacie vrecko s logom
10 ks 20 ks 30 ks 50 ks
         
Tablet pre najusilovnejšieho žiaka* 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks
*platí pre prvých 10 školských zariadení v každej kategórii (iba prvých 10 miest) 
                 
Kolobežka - elektrická** 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks
**platí iba pre jedno = prvé výherné školské zariadenie v každej kategórií (iba prvé miesto)
                 

Kategória AB - Najlepší zberač, zberačka

Odmeníme 2 najšikovnejších zberačov - ŠPECIÁLNA ODMENA
                 

Kategória C - Vyhráva každá škola - výkup viečok, kelímkov a tetrapaku

Výkup tetrapaku z čerstvého mlieka SABI, viečok a kelímkov z výrobkov SABI                
*výkupná cena tetrapaku je 0,50 € / kg, viečok = 0,70 € / kg (minimálna výkupná suma je 5 €)                
                 

Kategória D - Najlepší odberateľ MILK-AGRO

D1 - MŠ     D2 - ZŠ a SŠ    
odber SABI výrobkov na jedného žiaka od 01.09.2022 do 30.04.2023 200 EUR     200 EUR    
*vyhráva prvých 15 školských zariadení v kategórií D1 a D2               
                 

Kategória E - Výtvor z obalov výrobkov SABI

E1 - MŠ     E2 - ZŠ a SŠ    
Nákupná poukážka pre školu - uplatnenie vo veľkosklade 200 EUR     200 EUR    
Nákupná poukážka pre koordinátora - uplatnenie v predajniach MA 4 x 10 EUR     4 x 10 EUR    
*platí pre prvých 5 školských zariadení v kategórii E1 a E2 plus 1 špeciálna MŠ z kategórie E1 a 1 špeciálnu ZŠ, SŠ z kategórie E2
*všetky ostatné školy vyhrávajú jogurty sabi v počte žiakov škôl
                 

Kategória F - Text piesne

F1 - MŠ     F2 - ZŠ a SŠ    
Nákupná poukážka pre školu - uplatnenie vo veľkosklade 200 EUR     200 EUR    
Nákupná poukážka pre koordinátora - uplatnenie v predajniach MA 4 x 10 EUR     4 x 10 EUR    
*platí pre prvých 5 školských zariadení v kategórii F1 a F2 plus 1 špeciálna MŠ z kategórie F1 a 1 špeciálnu ZŠ, SŠ z kategórie F2
*všetky ostatné školy vyhrávajú jogurty sabi v počte žiakov škôl
                 

Kategória G - Téma mesiaca na fbc MILK-AGRO

1 x mesačne

1x Mobil Apple iPhone a 3x bezdrôtové slúchadlá