Recykluj a vyhraj
16. ročník súťaže s firmou MILK-AGRO, spol. s r.o.
2018 / 2019

Doporučenie k súťaži

 1. Zaregistruj sa na www.milkagro.sk v sekcii Recykluj a vyhraj  s MILK-AGROM do 30.11.2018.
 2. Podrobne si prečítaj pokyny k súťaži.
 3. Zbieraj hliníkové viečka a tetrapak z čerstvého mlieka SABI.
 4. Priebežne zapisuj vyzbieranú hmotnosť na www.milkagro.sk pod svojím prihlasovacím menom a heslom.
 5. Do zberu zapoj žiakov, triedy, rodiny aj školskú jedáleň.
 6. Na mesačnej báze vyhodnocuj zber jednotlivcov a tried (motivácia).
 7. Spolupracuj so školskou jedálňou (odber výrobkov SABI do školskej jedálne).
 8. Spolupracuj s partnerskou školou.
 9. Spolupracuj po dohode s vedúcou maloobchodnej predajne MILK-AGRO v príslušnom meste alebo obci.
 10. Spolupracuj so školníkom pri manipulácii s viečkami a tetrapakom.
 11. Zapoj sa do ďalších kreatívnych kategórii a vyhraj kopec zaujímavých cien.
 12. Príď na oficiálne odovzdanie cien, moderované známou osobnosťou, spojené s recepciou.
 13. Po súťaži odmeň najlepších jednotlivcov, triedy, rodičov, koordinátorov, vedúce jedální, ...
 14. Vyhraj účasť na koncerte Integrácia 2019
 15. Vyhráva každá škola, ktorá splní registráciu v stanovenom termíne a dodrží pokyny súťaže.