Recykluj a vyhraj
16. ročník súťaže s firmou MILK-AGRO, spol. s r.o.
2018 / 2019

Kategória F

F - Pieseň (zvuková nahrávka)

F1 - Materské školy

Text musí obsahovať slová „MILK-AGRO“, „SABI“, „INTEGRÁČIK“, „RECYKLUJ A VYHRAJ, INTEGRÁCIA“. Nahrávku piesne vo formáte MP3 a text piesne zašlite na balint@milkagro.sk do 31. 3. 2019.

Odmeníme 5 najlepších + 1 špeciálnu MŠ

F2 - Základné a stredné školy

Text musí obsahovať slová „MILK-AGRO“, „SABI“, „INTEGRÁČIK“ „RECYKLUJ A VYHRAJ, INTEGRÁCIA“. Nahrávku piesne vo formáte MP3 a text piesne zašlite na balint@milkagro.sk do 31. 3. 2019.

Odmeníme 5 najlepších + 1 špeciálnu ZŠ a SŠ

Komisia vyberie absolútneho víťaza – školu, ktorá vystúpi na koncerte Integrácia 2019.

Gymnázium P.O. Hviezdoslava

Integráčik

Integráčik-skvelá chuť

nemôžeš ho zabudnúť

na nákupe v našom skvelom MILK-AGRE,

SABI produkty nevynechaj žiadne

[:Nenechaj sa prosiť

Prestaň Zem odpadmi dusiť

vstaň, recykluj a vyhraj

pre krajší svet spolu s nami spievaj!:]

Nech sa s nami teší každý

usmej sa a nebuď vážny

Vďaka integrácii raduj sa i ty

Spolu tvorme krásnu Zem i životy

[:Nenechaj sa prosiť

Prestaň Zem odpadmi dusiť

vstaň, recykluj a vyhraj

pre krajší svet spolu s nami spievaj!:]

mp3

Základná škola s materskou školou Svinia

SABINKA

SABINKA – HYMNA

1. Naša kravka malinká,

Voláme ju Sabinka.

Mliečko dáva každý deň,

Do MILK-AGRA bežím preň.

 

2. Jogurt, tvaroh, INTEGRÁČIK,

Pozná ich aj malý žiačik.

SABI, my ťa radi máme,

Obaly rýchlo pozbierame.

 

Ref.: RECYKLUJ A VYHRAJ všetky možné ceny,

By sme mohli šťastní byť na tej našej Zemi.

Chceš mať čisté rieky, dýchať zdravý vzduch,

Zoberte jej osud, hneď do vlastných rúk.

 

3. Do vlaku si posadáme,

Do Blavy sa ponáhľame.

Tam nás čaká akcia,

Veľká INTEGRÁCIA.

 

Ref.,

(ZŠ s MŠ SVINIA, Záhradnícka 83/19, 08232, Svinia. Kategória F2 - základná škola, 1.stupeň)
mp3