Recykluj a vyhraj
16. ročník súťaže s firmou MILK-AGRO, spol. s r.o.
2018 / 2019