Recykluj a vyhraj
16. ročník súťaže s firmou MILK-AGRO, spol. s r.o.
2018 / 2019

Pokyny k súťaži

1. REGISTRÁCIA

Každá škola je povinná sa zaregistrovať v stanovenom termíne do 30.11.2018 na www.milkagro.sk prostredníctvom registračného formulára. Bez registrácie v stanovenom termíne sa nie je možné zapojiť do súťaže a nárokovať si na výhry.V uvedenom formulári vyplní všetky povinné údaje vrátane mena a hesla ( zo skúsenosti doporučujeme zadávať krátke a ľahko zapamätateľné mená a heslá), ktoré bude následne slúžiť na vstup do systému pre nahlasovanie hmotnosti. V prípade, že škola zadá nepravdivé údaje v registračnom formulári (napr. počet žiakov školy) nemá nárok na výhru a bude zo súťaže vyradená. Úspešnou registráciou získa škola možnosť súťažiť vo všetkých kategóriách.

Svojou registráciou súhlasíte so spracovaním poskytnutých údajov podľa čl.6 ods.1 a) Nariadenia GDPR o ochrane osobných údajov fyzických osôb resp. zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov za účelom propagácie súťaže a jej výhercov na webovom sídle a sociálnych profiloch organizátora.

2. KATEGÓRIE

A – zber hliníkových viečok z výrobkov SABI : pri zbere akceptujeme iba umyté a vysušené viečka, voľne uložené v igelitovom vreci, aby neboli počas skladovania zdrojom zápachu alebo plesní. Nahlásená hmotnosť na webe sa prepočítava na jedného žiaka školy, čím sa zároveň vyhodnotí aktuálne poradie.

B – zber tetrapaku z čerstvého mlieka SABI : pri zbere akceptujeme iba čistý, opláchnutý vodou, rozrezaný, vysušený a uložený najlepšie v igelitovom vreci, aby nebol počas skladovania zdrojom zápachu alebo plesní. (viď. Úprava tetrapaku na webe). Nahlásená hmotnosť na webe sa prepočítava na jedného žiaka školy a vyhodnotí sa poradie.

* Pri nahlasovaní hmotnosti v systéme platí vždy posledná zapísaná hmotnosť v g. Systém nespočítava čiastkové nahlásené hmotnosti t.j. pri nahlasovaní zadávajte vždy celkovú aktuálnu nazbieranú hmotnosť v gramoch od začiatku súťaže. Celková hmotnosť sa prepočítava na jedného žiaka školy, čím sa zároveň vyhodnotí aktuálne poradie.. Vyhráva tá škola, ktorá vyzbiera najväčšiu hmotnosť v prepočte na jedného žiaka.

C – všetky školy ktoré sa neumiestnili v kategóriách A a B aC na výhernom mieste t.j. do 10 miesta, bude zrealizovaný výkup viečok, tetrapaku. Výkupná cena viečok je 0,70€/kg , tetrapaku je 0,50€/k. Minimálna výkupná hmotnosť viečok = 3 kg, tetrapaku. Konečný termín výkupu - 21.06.2019

AB – Do 15.04.2019 pošli názov a adresu školy, meno a adresu najusilovnejšieho zberača a zberačky obalov z výrobkov SABI na balint@milkagro.sk .

Vyžrebujeme dvoch zberačov a dve zberačky. Špeciálnu odmenu dostatnú priamo na koncerte Integrácia 2019.

D – Najlepší odberateľ MILK-AGRO : Vyhráva 30 školských zariadení, ktoré v termíne od 01.09.2018 do 30.04.2019 odoberú najviac tovaru od spoločnosti MILK-AGRO alebo cez školský program v spolupráci s firmou Organika.

E- Výtvor z obalov výrobkov SABI (voľná tvorba): rozmery výtvoru = maximálna veľkosť (štandardný rozmer dverí) + označenie = štítok s identifikačnými údajmi ( názov, adresa, kontakt školy + názov výtvoru), musí byť dôkladne pripevnený k výtvoru. Jednotlivé diely výtvorov musia byť pevne spojené, aby vydržali manipuláciu s nimi. Doručiť do 31.03.2019 na centrálu firmy MILK-AGRO spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov. 5 najlepších odmeníme v kategórii F1 Materské školy + 1 Špeciálnu MŠ a 5 najlepších odmeníme v kategórii F2 Základné a stredné školy + 1 Špeciálnu ZŠ al. SŠ.

F – Pieseň (zvuková nahrávka) – text musí obsahovať slová „MILK-AGRO“ , „SABI“, „INTEGRÁČIK“, „RECYKLUJ A VYHRAJ“ a „INTEGRÁCIA“ .

Nahrávku piesne vo formáte MP3 a Text piesne zašlite na balint@milkagro.sk do 31.03.2019.

5 najlepších odmeníme v kategórii F1 Materské školy + 1 Špeciálnu MŠ + a 5 najlepších odmeníme v kategórii F2 Základné a stredné školy + 1 Špeciálnu ZŠ al. SŠ .

Komisia vyberie absolútneho víťaza, ktorý vystúpi na koncerte Integrácia 2019.

3. UKONČENIE SÚŤAŽE

Koniec súťaže

A, B – konečný termín nahlásenia hmotnosti na www.milkagro.sk do 17.04.2019 do 17.00 hod. Výherné školy t.j. prvých 10 z každej kategórie je povinný doručiť viečka a tetrapak na centrálu firmy MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, Prešov do 17.05.2019, kde bude prevedená kontrola podľa množstva nahláseného na webe.

C – konečný termín výkupu viečok, tetrapaku a plastových kelímkov je do 21.06.2019

AB – konečný termín zaslania najlepšieho zberača a zberačky na balint@milkagro.sk do 17.04.2019 do 17.00 hod.

D – najlepší odberateľ MILK-AGRO od 01.09.2018 – 30.04.2019

E – konečný termín zaslania výtvorov (fyzicky centrála MILK-AGRO) do 31.03.2019

F – konečný termín zaslania piesní a textov mailom na balint@milkagro.sk do 31.03.2019

OFICIÁLNE VYHODNOTENIE A ODOVZDANIE CIEN

Pre odovzdanie cien je povinná osobná účasť, DEŇ, ČAS A MIESTO UPRESNÍME.
Z odovzdávania cien môže byť vyhotovený fotografický materiál a videozáznam.

Tešíme sa na Vás !

Priebežné a konečné výsledky nájdete na www.milkagro.sk v sekcii „Recykluj a vyhraj“, kde si zároveň môžete prezerať videá a foto z predchádzajúcich ročníkov a sledovať Aktuality, ktoré môžete pridávať aj Vy po zaslaní na balint@milkagro.sk

Nedodržanie Pokynov k súťaži Recykluj a vyhraj s MILK-AGROM sa považuje za porušenie podmienok súťaže a môže viesť k diskvalifikovaniu zariadenia zo súťaže bez nároku na odmenu.