Pravidlá

REGISTRÁCIA

Každá škola je povinná zaregistrovať sa na stránke www.milkagro.sk prostredníctvom registračného formulára. Registrácia do 19. ročníka súťaže je spustená do 30.11.2021. Bez registrácie v stanovenom termíne nie je možné súťažiť a nárokovať si výhry v jednotlivých kategóriách. V uvedenom formulári je potrebné vyplniť všetky povinné údaje, vrátane mena a hesla (zo skúsenosti odporúčame zadávať krátke a ľahko zapamätateľné meno a heslo), ktoré bude následne slúžiť na vstup do systému pre nahlasovanie hmotností. V prípade, že škola zadá nepravdivé údaje v registračnom formulári (napr. počet žiakov školy) nemá nárok na výhru a bude zo súťaže vyradená. Úspešnou registráciou získa škola možnosť súťažiť vo všetkých kategóriách.

Svojou registráciou súhlasíte so spracovaním poskytnutých údajov podľa čl.6 ods.1 a) Nariadenia GDPR o ochrane osobných údajov fyzických osôb resp. zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov za účelom propagácie súťaže a jej výhercov na webovom sídle a sociálnych profiloch organizátora.

KATEGÓRIE

Tento rok sa súťaží v ôsmich kategóriách, nakoľko pribudla jedna nová:

Kategória A
zber hliníkových viečok SABI

Kategória B
zber použitých Tetrapack obalov SABI

Kategória AB
najlepší zberač / zberačka

Kategória C
výkup viečok a Tetrapack obalov

Kategoria D
najlepší odberateľ produktov MilkAgro

Kategória E
výtvor z obalov výrobkov SABI

Kategória F
pieseň Recykluj a vyhraj, Integrácia

Kategória G
súťaž jednotlivcov na facebooku

ZOZNAM KATEGÓRIÍ S PODROBNÝMI PRAVIDLAMI

VÝHRY

Kategória A - viečka

A1 do 50 žiakov A2 do 150 žiakov A3 do 350 žiakov A4 nad 351 žiakov
Nákupná poukážka pre školu - uplatnenie vo veľkosklade 100 EUR 150 EUR 200 EUR 250 EUR
Nákupná poukážka pre riaditeľa školy - uplatnenie v predajniach MA 1 x 20 EUR 1 x 20 EUR 1 x 20 EUR 1 x 20 EUR
Nákupná poukážka pre koordinátora - uplatnenie v predajniach MA 1 x 10 EUR 2 x 10 EUR 3 x 10 EUR 4 x 10 EUR
Nákupná poukážka pre 5 najlepších zberačov a ich rodiny - uplatnenie v predajniach MA 1 x 10 EUR 2 x 10 EUR 3 x 10 EUR 4 x 10 EUR
Hrnček s logom SABI 1 ks 2 ks 3 ks 4 ks
Tričko s logom 20 ks 30 ks 50 ks 80 ks
Rodinná hra
10 ks 20 ks 30 ks 50 ks
Pero s logom 10 ks 20 ks 30 ks 50 ks
Tablet pre najusilovnejšieho žiaka 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks
*platí pre prvých 10-tich v každej kategórii                
                 
Kolobežka - elektrická** 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks
**vyhráva škola, ktorá získala prvé miesto vo svojej kategórii a najlepší zberač za školu                
                 

Kategória B - tetrapak

B1 do 50 žiakov B2 do 150 žiakov B3 do 350 žiakov B4 nad 351 žiakov
Nákupná poukážka pre školu - uplatnenie vo veľkosklade 100 EUR 150 EUR 200 EUR 250 EUR
Nákupná poukážka pre riaditeľa školy - uplatnenie v predajniach MA 1 x 20 EUR 1 x 20 EUR 1 x 20 EUR 1 x 20 EUR
Nákupná poukážka pre koordinátora - uplatnenie v predajniach MA 1 x 10 EUR 2 x 10 EUR 3 x 10 EUR 4 x 10 EUR
Nákupná poukážka pre 5 najlepších zberačov a ich rodiny - uplatnenie v predajniach MA 1 x 10 EUR 2 x 10 EUR 3 x 10 EUR 4 x 10 EUR
Hrnček s logom SABI 1 ks 2 ks 3 ks 4 ks
Tričko s logom 20 ks 30 ks 50 ks 80 ks
Rodinná hra
10 ks 20 ks 30 ks 50 ks
Pero s logom 10 ks 20 ks 30 ks 50 ks
Tablet pre najusilovnejšieho žiaka* 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks
*platí pre prvých 10-tich v každej kategórii              
                 
Kolobežka - elektrická** 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks
**vyhráva škola, ktorá získala prvé miesto vo svojej kategórii             
                 

Kategória C - Vyhráva každá škola - výkup viečok, kelímkov a tetrapaku

Výkup tetrapaku z čerstvého mlieka SABI, viečok a kelímkov z výrobkov SABI                
*výkupná cena tetrapaku je 0,50 € / kg, viečok = 0,70 € / kg (minimálna výkupná suma je 5 €)                
                 

Kategória AB - Najlepší zberač

   
najlepší zberač viečok SABI 1 špeciálna odmena  
najlepšia zberačka viečok SABI 1 špeciálna odmena     
nalepší zberač tetrapaku SABI 1 špeciálna odmena
najlepšia zberačka tetrapaku SABI 1 špeciálna odmena  
*platí pre 2 zberačov viečok a 2 zberačov tetrapaku, ktorí budú vyžrebovaní na základe doručených podkladov zo škôl
                 

Kategória D - Najlepší odberateľ MILK-AGRO

D1 - MŠ     D2 - ZŠ a SŠ    
odber SABI výrobkov na jedného žiaka od 01.09.2020 do 30.04.2021 200 EUR     200 EUR    
*vyhráva prvých 15 škôl v každej kategórií                
                 

Kategória E - Výtvor z obalov výrobkov SABI

E1 - MŠ     E2 - ZŠ a SŠ    
Nákupná poukážka pre školu - uplatnenie vo veľkosklade 200 EUR     200 EUR    
Nákupná poukážka pre koordinátora - uplatnenie v predajniach MA 4 x 10 EUR     4 x 10 EUR    
*platí pre prvých 5-tich v každej kategórii + 1 špeciálnu MŠ a 1 špeciálnu ZŠ, SŠ        
                 

Kategória F - Text piesne

F1 - MŠ     F2 - ZŠ a SŠ    
Nákupná poukážka pre školu - uplatnenie vo veľkosklade 200 EUR     200 EUR    
Nákupná poukážka pre koordinátora - uplatnenie v predajniach MA 4 x 10 EUR     4 x 10 EUR    
*platí pre prvých 5-tich v každej kategórii + 1 špeciálnu MŠ a 1 špeciálnu ZŠ, SŠ                
                 

Kategória G - jednotlivec (FB MILK-AGRO)

1 x mesačne

Mobil Apple iPhone 7, 32GB