Výherné školy v kategóriách A, B (prvých 10 v každej podkategórii) odovzdajú najneskôr do 10.05.2024 viečka a tetrapaky na kontrolu na VO strediská MILK-AGRO spol. s r.o.:

MILK-AGRO spol. s r.o.,
Čapajevova 36, 08046 Prešov
kontaktná osoba:
Kundrát Peter: +421 915 735 183
MILK-AGRO spol. s r.o.,
Pri Bitúnku 15, 040 01 Košice
kontaktná osoba:
Bc. Bachňák M.: +421 915 774 371
MILK-AGRO spol. s r.o.,
Hollého 43, 083 01 Sabinov
kontaktná osoba:
Bucko M.: +421 905 284 300

 

Je tu 21.ročník
najlepšej súťaže RECYKLUJ A VYHRAJ

Ako na to

ako_na_to_1

Zaregistruj
svoju školu

ako_na_to_2

Vyber si kategóriu,
ktorá ti sadne

ako_na_to_3

Zbieraj viečka
a tetrapaky

ako_na_to_4

Vyhraj
parádne ceny

štatistiky

Viečka
20 ton

minulý rok
1880 kg

Tetrapaky
100 ton

minulý rok
5920 kg